ข่าว/กิจกรรม

รพ.พระมงกุฎเกล้าขยายเวลาฉีดวัคซีน

รพ.พระมงกุฎเกล้าเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิด-19  เพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนอายุ 60 ปีขึ้นไป สตรีตั้งครรภ์ 12สัปดาห์ขึ้นไป  เพิ่มสิทธิ์ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ( กรุณานำหลักฐาน เช่น บัตรนัดรพ. ) และผู้ติดตาม 1 คน  กำหนดวันที่ฉีด 12-14 ส.ค, 16-18 สค. และ 20 ส.ค 64 โดยใช้วัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 และเข็ม2  โดยลงทะเบียนผ่าน www.pmk.ac.th หรือ สแกน QR code ใน infographic