สุขภาพ

img

เผลอเป็นติด โควิดสายพันธุ์ เดลต้า

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์เดลต้า (Delta) กำลังเป็นสาเหตุสำคัญของการระบาดทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เนื่องจากเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า มีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็ว อีกทั้งยังมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้

เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า หรือ โควิดสายพันธุ์อินเดีย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ B.1.617.2 พบครั้งแรกในประเทศอินเดีย ก่อนจะแพร่ระบาดไปหลายประเทศในเวลานี้ทั้งประเทศอังกฤษ จีน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยพบการระบาดในเดือนพฤษภาคม 2564 จากแคมป์คนงานหลักสี่

ก่อนหน้านี้มีผลการศึกษาที่ระบุว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์อัลฟ่า หรือสายพันธุ์อังกฤษ สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าเชื้อโควิดปกติประมาณ 50 % แต่สำหรับโควิดสายพันธุ์เดลต้านั้น พบว่าสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษประมาณ 60 % อีกทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายได้แม้ไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย หรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยตลอดเวลา

โดยผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาเพียง 5-10 วินาที หากอยู่ในสถานที่เดียวกัน หรือพบเจอผู้ติดเชื้อ เชื้อก็สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้ และยังสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ถึง 16 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นหากเราเข้าไปอยู่ในห้องที่ไม่มีการถ่ายเทของอากาศ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์มาใช้ห้องนี้ ก็ยังมีโอกาสที่จะติดโควิดสายพันธุ์นี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแพร่กระจายได้ในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะเด็กเล็ก

สำหรับสายพันธุ์เดลต้าพลัส ถือเป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งจะมีการกลายพันธุ์ในกรดอะมิโน ที่เรียกว่า k417n เป็นกรณีกลายพันธุ์ที่คล้ายกับสายพันธุ์เบต้า หรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ซึ่งจะทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์นี้สามารถหลบเลี่ยงภูมิต้านทานได้ดีกว่า และติดต่อได้ง่ายที่สุดในไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

แม้เชื้อโควิดจะมีหลายสายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่อาการที่แสดงออกมามักใกล้เคียงกัน สำหรับโควิดสายพันธุ์เดลต้าจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา นอกจากนี้ยังพบอาการตามการฉีดวัคซีนได้เช่นกัน โดยอาการโควิดเดลต้าในผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีน ได้แก่ เป็นไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอบ่อย และปวดศีรษะ ส่วนอาการโควิดเดลต้าในผู้ที่รับวัคซีนแล้ว 1 โดส ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอบ่อย และจาม และอาการโควิดเดลต้าในผู้ที่รับวัคซีน 2 โดส ได้แก่ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ จาม และสูญเสียการได้กลิ่น เนื่องจากอาการดังที่กล่าวมาอาจสังเกตได้ยาก จึงอาจทำให้ผู้ป่วยคิดว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อโควิด ดังนั้น เมื่อมีไข้ไม่สบายให้คอยสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอื่น ๆ ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพบแพทย์ทันที

วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า ไม่แตกต่างจากการป้องกันโควิดสายพันธุ์อื่นๆ โดยยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี รักษาระยะห่างกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยครั้ง ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง และควรรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้ม ทั้งนี้ แม้มีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ต่อการป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมีความแตกต่างกันในวัคซีนแต่ละชนิด แต่ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จึงสรุปได้ว่า ไม่ว่า ฉีดวัคซีนชนิดใดก็ตาม ก็อาจสามารถติดเชื้อได้ทั้งสิ้น เพียงแต่การได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม เมื่อติดเชื้อแล้วพบว่าอาการอาจไม่รุนแรง เท่าผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ด้วยเหตุนี้ การมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง จะส่งผลดีต่อทั้งตัวเราและผู้ใกล้ชิด ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี

อัลบั้มภาพ