ข่าว/กิจกรรม

โรงพยาบาลกองทัพบก ร่วมดูแลประชาชน ต้านภัยโควิด-19

 

24 ส.ค.64 เวลา

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด-19  ร่วมกับ รพ.ทักษิณ และสำนักงานสาธารณสุข อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี ให้กับประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรัธานี ณ ห้างสรรพสินค้าสหไทย ชั้น 3 ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 1,013 ราย

23 ส.ค. 64

รพ.ค่ายสุรนารี ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยใหม่ ที่ศูนย์พักคอย  สนามกีฬา ค่ายสุรนารี รับผู้ป่วยจากโรงงาน Cargill จำนวน 12 ราย โดยรับเป็นผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยฯ 11ราย และส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาใน รพ.ค่ายสุรนารี  1ราย

รพ.ค่ายสุรนารี สนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่มีอาการ(สีเขียว) จาก จว.ก.ท. และปริมณฑลกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนา โดยแวะพัก ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี โดยมีผู้ป่วยโควิด-19 เที่ยวกลับปลายทาง จ.ศรีษะเกษ และมุกดาหาร

รพ.ค่ายสุรนารี  จัดแพทย์  พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ออกหน่วยดำเนินมาตรการเชิง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ร่วมกับ  จว.น.ม. และเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  โดยการตรวจเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK. ณ หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จำนวน 273 ราย และหมู่ที่ 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา จำนวน 73 ราย ผลไม่พบเชื้อ

21 ส.ค. 64

รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์ ออกปฏิบัติภารกิจให้บริการในการประเมินอาการผู้ป่วยหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในภารกิจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ หรือ 7 กลุ่มโรค 608 จำนวน 1,008 ราย ณ หอประชุม เทศบาลตำบลศิลา 

ทีมเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารบก ร่วมดูแลส่ง 242 คน บินกลับภูมิลำเนา รักษาโควิดด้วยอากาศยานของกองทัพบก

นับตั้งแต่ 29 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2564 เกือบ 1 เดือน ที่ทีมเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารบก ร่วมดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ/อาการสีเขียว ทางอากาศยานของกองทัพบก กลับภูมิลำเนาเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาของสาธารณสุขจังหวัด โดยมียอดผู้ติดเชื้อจำนวน 242 ราย แบ่งเป็น

  • เครื่องบินลำเลียง 295  จำนวน 10 เที่ยวบิน ส่งผู้ติดเชื้อ  217 ราย
  • เฮลิคอปเตอร์ Mi17 จำนวน 2 เที่ยวบิน  ส่งผู้ติดเชื้อ  25 ราย

และในทุกเที่ยวบิน ทีมเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารบก จะประเมินอาการของผู้ติดเชื้อ และอธิบายการปฏิบัติขณะที่อยู่บนเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินบนเครื่อง ทีมแพทย์ได้เตรียมอุปกรณ์ และชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินไว้ประจำเครื่องบินด้วย

ภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยอากาศยานของกองทัพบกกลับภูมิลำเนา เป็นการบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายพาคนกลับบ้านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของผู้บัญชาการทหารบก ในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และกรมแพทย์ทหารบกได้ร่วมในภารกิจสำคัญนี้เพื่อดูแลส่งผู้ติดเชื้อให้ปลอดภัย

20 ส.ค.64

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด-19 ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก คณะผู้บังคับบัญชา และคณะแพทย์ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และ พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รายงานการปฏิบัติงาน สถานภาพการรับผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลของกองทัพบก และการขยายพื้นที่ลานจอดรถชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นหอผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามความดันลบ

ทั้งนี้หอผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามความดันลบ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อรองรับผู้ป่วยให้ได้ 100 เตียง เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อทั้งกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดย กรมแพทย์ทหารบก ได้ระดมทรัพยากร และบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกเหล่าทัพเสริมขีดความสามารถ เตรียมรองรับผู้ป่วยสีแดง-สีเหลือง ในการช่วยควบคุมวิกฤตโควิด-19 ให้ประชาชนผ่านพ้นไปด้วยความปลอดภัย

20 ส.ค. 64

รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

คณะแพทย์และพยาบาล รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ลงพื้นที่ให้บริการวัคซีนโควิด19 แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคเรื้อรังและหญิงที่ตั้งครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป ตามนโยบายการเร่งการฉีดวัคซีนโควิด19เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) โดยเพิ่มจุดให้บริการที่แผนกตรวจโรคต่างๆในหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการวัคซีนง่ายขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยหลังรับวัคซีนโควิด19 แบบไขว้ตามมติการควบคุมโรคฯ

19 ส.ค. 64

รพ.ค่ายจักรพงษ์ รับมอบอาหารปรุงสำเร็จ และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมณฑลทหารบกที่ 12 เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง และเฟซชีลด์ จำนวน 200 ชิ้น

รพ.ค่ายภาณุรังษี จัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ตลอดจนกำลังพลในพื้นที่

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขัง ดูแล ใส่ใจในโครงการ "ราชฑัณฑ์ปันสุข ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ เรือนจำจังหวัดอุตรดิษฐ์ โดยดำเนินการในรูปแบบ New Normal ทั้งนี้ ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 ครบ 100% ทุกราย ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

18 ส.ค. 64

รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี Rapid Antigen Testให้กับผู้ประกอบการค้าขาย ตลาดนัดค่ายวีรวัฒน์โยธิน ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน จำนวน 339 ราย

17 ส.ค  64

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ร่วมกับ รพ.ทักษิณ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ณ ห้างสรรพสินค้าสหไทย โดยมีผู้รับบริการ 860 ราย

16 ส.ค. 64

รพ.ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร โดยมีผู้รับบริการ 204 ราย

13 ส.ค.64

คณะแพทย์และพยาบาล รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ลงพื้นที่แบบเชิงรุก ให้บริการวัคซีนโควิด19 แบบสลับชนิดตามนโยบายมติการควบคุมโรคฯเข็ม1 sinovac(เข็ม2 Astrazeneca) กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในชุมชนทั้ง 13 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

9 ส.ค 64

รพ.ค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับ มทบ.38 กรม.ทพ.32 และ กอ.รมน.จังหวัดน่าน เดินทางไปรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จว.นครสวรรค์ เพื่อกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาจำนวน. 19  ราย โดยส่งต่อให้ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก 1 ราย รพ.น่าน 6 ราย  รพ.สนาม รพ.ค่ายสุริยพงษ์  12 ราย

6 ส.ค. 64

มณฑลทหารบกที่ 38 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ,กอ.รมน.จังหวัดน่าน และ สสจ.น่าน นำผู้ป่วยโควิด19 และกลุ่มเสี่ยงสูง ใช้กำลังพลจากเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดน่าน  โดย รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ร่วมจัดรถพยาบาลเดินทางจาก สโมสรค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ถึงจ.น่าน มีจำนวนผู้ป่วยรวม  19  ราย  โดยนำส่งผู้ป่วย รพ.น่าน  จำนวน 10 ราย และ รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรอง ทภ.3 (มทบ.38) จำนวน  9   ราย เพื่อให้ได้เข้าเข้าระบบการคัดกรองและรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านต่อไป

 6 ส.ค. 64  รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต  มทบ.45  จัดกำลังพล จำนวน  3 นาย  สนับสนุนอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

ประกอบด้วยการขนย้ายสิ่งของบริจาค การประกอบเตียงผู้ป่วย และพัดลมสำหรับผู้ปาวย

6 ส.ค. 64

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด มีอาการวิกฤติรุนแรง ร่างกายมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติ เป็นผู้ป่วยที่กำลังเดินทางจาก กทม. ปลายทางจังหวัดน่าน สนับสนุนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเข้ามาแวะ ณ จุดพักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เบื้องต้นจึงมีการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนโดยการให้ออกซิเจน ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และสามารถส่งต่อไปรักษายังจังหวัดปลายทางได้อย่างปลอดภัย

6 ส.ค. 64

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการลงพื้นที่ ให้บริการแบบเชิงรุก วัคซีนโควิด-19 แบบสลับชนิดตามนโยบายมติการควบคุมโรคฯเข็ม1 sinovac (เข็ม2 Astrazeneca) ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนเพื่อการควบคุมโรคและการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 และส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ในชุมชน หวังผลลดอัตราการป่วยรุนแรงและการตายของโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวชนิดเรื้อรัง กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับวัคซีนครั้งนี้ ณ วัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี

5 ส.ค. 64

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดชุดคัดกรอง​โรค ตามมาตราการป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัส (covid-19) ในการจัดกำลังพลร่วมประกอบอาหารกล่อง เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

5 ส.ค.64

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จ.สกลนคร เปิดรพ.สนาม มทบ.29  ขนาด 500 เตียง ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวันแรก โดยเริ่มมีการทะยอยส่งตัวผู้ป่วยฯ มาจากสถานที่ต่างๆ อาทิ รพ.สนาม โรงเเรมภูพานเพลส โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เป็นต้น โดย รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะราได้ดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มสีเหลืองและสีเขียว เข้ารับบริการใน รพ.สนาม ขนาด 400 เตียง

5 ส.ค.64

รพ.ค่ายนวมินทราชินีเปิดCommunity Isolation รองรับผู้ป่วยโควิดระดับสีเขียวจำนวน 60 เตียง เป็นชาย 30 เตียง และหญิง 30 เตียง ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 64 ปัจจุบันรับผู้ป่วยเข้าแล้ว 18 ราย มีทั้งกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ที่มาจากอำเภอต่างๆในจ.ชลบุรี

4 ส.ค. 64

ปัตตานี

รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล ให้กับทางโรงพยาบาลโคกโพธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รวมทั้งสิ้น 1,300 คน

สงขลา

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ โดย ทีม SCOT(Special Covid-19 Operation Team) ออกปฏิบัติภารกิจการรับส่งผู้ป่วย Covid-19 จำนวน 24 ราย ซึ่งมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกจาก รพ.หาดใหญ่ แต่จัดอยู่ในกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย โดยได้รับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจากรพ.หาดใหญ่ ไปยัง รพ.สนามธัญญารักษ์สงขลา ทั้งนี้ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ รพ.หาดใหญ่ ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงของจังหวัดสงขลา จึงทำให้ตรวจพบผู้ติดเชื้อ และมีผู้ป่วยปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการแยกการรักษาของผู้ป่วยตามอาการ

3 ส.ค. 64

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์แรกรับภูพาน ปฏิบัติภารกิจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าจังหวัดสกลนคร และตรวจ Rapid Antigen test /RT-PCR  ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป รับเหมา พนักงานโรงงาน เป็นต้น

3 ส.ค. 64

อุดรธานี

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไปทุกช่วงอายุ ในห้วงวันที่ 2-3 ส.ค.64 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเป็นลำดับแรก เพื่อลดความรุนแรง และอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ในการสลับชนิดวัคซีน (เข็ม 1 Sinovac และ เข็ม 2 Aztrazeneca) กิจกรรมมีการให้คำแนะนำผู้รับวัคซีนตามมาตรฐานและเน้นย้ำการปฎิบัติตัวตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด (DMHTTA) ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้รับวัคซีนทั้งหมด จำนวน 1,000 คน ณ สโมสรนายสิบ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด19 โดย รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ร่วมกับ รพ.ทักษิณ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ให้กับประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ ห้างสรรพสินค้าสหไทย ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 1018 ราย

2 ส.ค. 64

สกลนคร

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ โรงพยาบาลสนามสนามค่ายกฤษณ์สีวะรา และ โรงแรมภูพานเพลส (ศูนย์ AI : Antigen Isolation) ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชน

น่าน

รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จัดชุดรักษาพยาบาลพร้อมรถพยาบาล สนับสนุนภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โควิด-19 ที่ไม่มีอาการ ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบ 295   เพื่อกลับภูมิลำเนาจังหวัดน่านมารักษาตัว ในวันที่ 30 ก.ค. และ 2 ส.ค. 64 รวม 45 ราย โดยชุดรักษาพยาบาล จะประเมินอาการผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาถึง ก่อนจะประสานส่งต่อไปรักษา ณ โรงพยาบาล หรือสถานที่ดูแลปลายทางต่อไป

อัลบั้มภาพ