ข่าว/กิจกรรม

หน่วยแพทย์กองทัพบกปฏิบัติ จัดทีมแพทย์ปฏิบัติภารกิจส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้าน

กรมแพทย์ทหารบกจัดผู้ปฏิบัติการทางอากาศ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ร่วมทีมลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางอากาศกองทัพบก ( ArmCAME ) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลติดตามอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเครื่องบินลำเลียงของ ทบ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเวชศาสตร์การบิน โดยเริ่มต้นภารกิจตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 64 และมีการส่งผู้ป่วยโควิด-19 จาก กทม. ไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ นครพนม น่าน ตาก อุดรธานี เป็นต้น

ทั้งนี้ เป็นไปตามฯโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการนำอากาศยานของกองทัพบก ได้แก่ เครื่องบินลำเลียงแบบ 295 มาเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางอากาศไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ เน้นการใช้ส่งป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกลจาก กทม.และที่ต้องใช้เวลานานหากเดินทางด้วยรถยนต์  โดยการปรับแต่งระบบต่างๆของอากาศยานเพิ่มเติม ปรับปรุงห้องโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยติดเชื้อให้สามารถรองรับภารกิจได้ ครอบคลุมเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ, ระบบความปลอดภัย ,ปรับระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการสื่อสาร คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และมีความประสงค์จะกลับไปรักษายังภูมิลำเนา สามารถติดต่อไปยัง ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก (กทม.) โทร. 02-270-5685-9 ได้ตลอด 24 ชม.

อัลบั้มภาพ