ข่าว/กิจกรรม

img

รพ.สนาม สโมสรทหารบก เปิดบริการตรวจโควิด19 แก่ประชาชน

กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชน เปิด “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบก” ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรอง และส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการใช้ศักยภาพของกองทัพบกทั้งอาคารสถานที่และบุคลากร ในการสนับสนุนรัฐบาล

ทั้งนี้ ศูนย์คัดกรองดังกล่าว ได้เปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการตรวจหาเชื้อ การคัดกรองผู้ติดเชื้อ การแยกประเภทผู้ป่วย การรักษาเบื้องต้น การส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามความรุนแรงของโรค และยังได้จัดสถานที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 96 เตียงไว้เป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วย ในระหว่างรอการส่งตัวเข้ารับการรักษา

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง ต้องลงทะเบียนเข้ารับบริการ ทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ  ล่วงหน้าก่อน 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1ส.ค.64 เป็นต้นไป ในเวลา 08:00 - 18:00 น. และเมื่อลงทะเบียนจะได้รับรหัสที่ใช้ในการนัดหมาย และให้มาตามนัดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมา เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไป โดยสามารถรองรับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองประมาณ 1,000 รายต่อวัน

สำหรับขั้นตอนของการให้บริการ เริ่มจากการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคล การตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้นโดย “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน” และ รอผลตรวจประมาณ 30นาที  หากผลไม่พบเชื้อจะได้รับใบรายงานผลแล้วกลับบ้านได้ หากผลตรวจพบเชื้อจะได้รับการเอ็กซ์เรย์ปอดและเข้ารับการตรวจยืนยันCOVID19 อีกครั้ง(RT-PCR)  จากนั้น จะได้รับการพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการและรับการรักษาด้วยยา ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ตามการวินิจฉัย

นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกตรวจพบเชื้อ ยังได้รับถุงยังชีพบรรจุสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการกักตัว ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจน ,เครื่องวัดอุณภูมิ ,อุปกรณ์รักษาโรค เป็นต้น  จากนั้นจะเข้าสู่ระบบการรักษาของสำนักอนามัย กทม. ด้วยการกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) การกักตัวที่ชุมชน(Community Isolation) รพ.สนาม หรือ รพ.ของ กทม.และสาธารณสุขต่อไป นอกจากนี้กองทัพบกยังมอบให้ศูนย์การเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก ช่วยอำนวยความสะดวก รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปตามจุดหมายที่กำหนดด้วย

อัลบั้มภาพ