สุขภาพ

img

ปฏิบัติอย่างไร ก่อนไปรายงานตัว

เพื่อให้การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ตามกำหนดการรายงานตัวในวันที่ 1 ก.ค. 64  ในช่วงที่ยังคงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความปลอดภัย มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ดังนี้

  1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้ง 6 ประการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากอนามัยแบบผ้า การล้างมือด้วยน้ำสะอาด สบู่หรือแอลกอฮอล์เป็นประจำ ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นประจำ หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์ และใช้แอพพลิเคชันหมอชนะ และไทยชนะอย่างสม่ำเสมอ
  2. หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ หรือไปในที่ชุมชน อย่างน้อย 14 วันก่อนมารายงานตัว
  3. ควรกักตนเองหรือทำงานที่บ้าน (work from home) ก่อนรายงานตัว อย่างน้อย 14 วัน ระหว่างกักตนเองที่บ้าน ควรอยู่ในห้องเฉพาะ และอยู่ห่างจากคนอื่นในบ้านหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่นในบ้าน และแยกการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

4.หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรใช้ยานพาหนะส่วนตัว และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ตามข้อ 1 อย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่ควรแวะระหว่างทาง ระหว่างที่พักและที่หมาย

5.ก่อนวันรายงานตัว หากมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่เข้าข่ายผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง เช่น พูดคุยกับผู้ป่วยเกินกว่า 5 นาที โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรืออาศัยร่วมบ้าน หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย  หรือโดยสารหรืออยู่ในพื้นที่ปิด กับผู้ป่วยยืนยัน เกินกว่า 15 นาที ควรกักตัว และไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อในวันที่ 5-7 นับจากวันที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอทราบในเรื่องของการกักตัวด้วย  

6.ก่อนวันรายงานตัว หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส เป็นต้น ให้ไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษา หากพบว่าเจ็บป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ให้แจ้งสัสดีอำเภอให้ทราบในเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการรักษาร่วมด้วย

7.หมั่นออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที เพื่อให้ร่างกายคุ้นชินกับความร้อนการฝึกและสภาพอากาศร้อน และทำให้สุขภาพแข็งแรง

8. ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากความร้อนมาก่อน เช่น ผดผื่นร้อน บวมแดด ลมแดด ตะคริวแดด เพลียแดด หรือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแล้วมีกล้ามเนื้อฟกช้ำอย่างรุนแรงและยังปรากฏอาการอยู่ให้แจ้งให้ครูฝึกทราบทันที ณ วันรายงานตัว

9. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องรับประทานยาเป็นประจำ หรือต้องรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาแก้ท้องเสีย ยาขับปัสสาวะ ยาจิตเวช เป็นประจำให้แจ้งให้ครูฝึกทราบทันที ณ วันรายงานตัว

10. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนมารายงานตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 24 ชั่วโมง ก่อนมารายงานตัว

11. เลิกใช้สารเสพติดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมารายงานตัว

12. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ ดื่มน้ำมาก ๆ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

13. ทำจิตใจให้สบาย ไม่วิตกกังวล เพราะการเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

14. งดการบริจาคโลหิตในช่วง 3 วันก่อนรายงานตัว

ข้อมูล : กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก

อัลบั้มภาพ