ข่าว/กิจกรรม

img

โรงพยาบาลกองทัพบกร่วมฉีดวัคซีนโควิด

โรงพยาบาลกองทัพบก ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

รพ.ทบ. สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-16 แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค

โรงพยาบาลกองทัพบก ทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค ที่ได้จองวัคซีนที่จัดสรรโดยรัฐบาล ผ่านระบบหมอพร้อม โดยเริ่มการให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

โดยโรงพยาบาลกองทัพบกแต่ละแห่งจะเป็นหน่วยให้บริการในการฉีดวัคซีน ตามที่ได้รับมอบภารกิจจากคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดนั้นมอบหมาย โดยทุกแห่งได้จัดเตรียมอาคารสถานที่ในรูปแบบ Social distancing พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลเพื่อรองรับผู้มารับบริการ ในการนี้ กรมแพทย์ทหารบกได้จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลกองทัพบกทุกแห่ง ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนายสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับการฉีดวัคซีน ที่อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรนำบัตรประจำตัวประชาชน และภาพหรือเอกสารยืนยันจากระบบหมอพร้อม หรือ เอกสารที่ได้รับจากทางโรงพยาบาล มาแสดง ณ จุดบริการฉีดวัคซีน เพื่อยืนยันตัวตนและเวลาการฉีดวัคซีน และควรนำปากกาส่วนตัวมาด้วยเพื่อเซ็นต์รับรองเอกสารการฉีดวัคซีน  ทั้งนี้ ควรมาถึงก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

https://www.thaipost.net/main/detail/105571

ดาวน์โหลด
อัลบั้มภาพ