ข่าว/กิจกรรม

img

กรมแพทย์ทหารบกรับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ AI

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ให้กับกรมแพทย์ทหารบก เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนรับ โดยในปัจจุบันกองทัพบกได้จัดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย และ ในเขตพื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารบก

อัลบั้มภาพ