คำแนะนำ

img

ติดลบความสะอาด ระวังพยาธิเข้าร่าง

พยาธิ (parasite) เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ และจะแย่งอาหารหรือดูดเลือด จนอาจเกิดอันตรายตามอวัยวะที่อาศัยอยู่ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม อาจมีอาการแพ้ต่อสารที่ขับออกมาจากตัวพยาธิ อาจถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้ ยังพบพยาธิปะปนในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ในดิน น้ำ หญ้า เนื้อสัตว์ พืชผัก รวมทั้งแมลงพาหนะนำโรค

เราสามารถจำแนกพยาธิเป็น 3 กลุ่ม คือ พยาธิตัวกลม มีลักษณะกลม ไม่มีปล้อง มักพบในเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ และพืชผัก โรคจากพยาธิตัวกลม เช่น โรคพยาธิไส้เดือน โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิปากขอ โรคพยาธิตัวจี๊ด โรคพยาธิแส้ม้า พยาธิสตรองจีลอยด์ และ โรคเท้าช้าง พยาธิตัวแบน หรือเรียกว่า พยาธิตัวตืด มีลักษณะแบน มีปล้อง พบในเนื้อสัตว์ โรคเกี่ยวกับพยาธิตัวแบน เช่น โรคพยาธิตัวตืด และ พยาธิใบไม้ มีลักษณะลำตัวแบนเหมือน พยาธิตัวแบน แต่ไม่มีปล้อง พบในสัตว์น้ำ โรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ เช่น โรคพยาธิใบไม้ในเลือด โรคพยาธิใบไม้ในตับ

พยาธิสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ที่สำคัญคือ ทางปาก เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวตืดชนิดต่าง ๆ พยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้บางชนิด พยาธิตัวจี๊ด พยาธิใบไม้ปอด และพยาธิหอยโขง และทางผิวหนัง เช่น พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย ทางสายรกในครรภ์ เช่น พยาธิตัวจี๊ด

ผู้ป่วยโรคพยาธิ อาจมีอาการไม่เด่นชัดนัก แต่พอที่สามารถสังเกตได้ อาทิ น้ำหนักตัวลด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสียบ่อย หิวบ่อย มีอาการบวมแดง หรือ เป็นตุ่มนูน หรือ ผื่นแดง หรือ คัน ที่ผิวหนัง ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว ตาพร่ามัว ตัวเหลือง ท้องบวมโต หากมีอาการดักล่าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรค ทั้งนี้ การตรวจโรคพยาธิ สามารถทำได้โดยการตรวจทวารหนัก ตรวจอุจจาระ การเก็บอุจจาระควรเก็บในช่วงตื่นนอนตอนเช้าใหม่ จะทำให้มีโอกาสตรวจพบพยาธิมากที่สุด 

การรักษาโรคพยาธิ ในปัจจุบันรักษาโดยใช้ยาถ่ายพยาธิ เป็นยารับประทาน แบ่งได้ 3 ชนิด คือ Albendazole สามารถใช้กำจัดพยาธิได้ทุกชนิด เช่น พยาธิเส้นด้ายหรือพยาธิเข็มหมุด พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิใบไม้ และพยาธิตัวตืด Mebendazole สามารถใช้กำจัดพยาธิตัวกลม เช่น พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิเส้นด้าย พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวจี๊ด และ Niclosamide สามารถใช้กำจัดพยาธิตัวตืด เช่น พยาธิตัวตืดหมู พยาธิตัวตืดวัว เป็นต้น

การป้องกันโรคพยาธิ ทำได้โดยรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร เก็บอาหารให้ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหนะโรค สวมใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน ถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ป้องกันการถูกแมลงพาหะกัด และรักษาความสะอาดในบ้านและรอบบ้านให้สะอาด เป็นต้น

อัลบั้มภาพ