กิจกรรม

img

รพ.ค่ายจักรพงษ์ เปิดยูทูปแชนแนล พยาบาลใส่ใจ

รพ.ค่ายจักรพงษ์ จว.ปราจีนบุรี เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และผู้รับบริการ และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดทำยูทูปแชนแนล พยาบาลใส่ใจ เพื่อแนะนำขั้นตอนการรับบริการในส่วนต่างๆของโรงพยาบาล ที่ปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการ ทั้งกำลังพล ครอบครัว และประชาชน เกิดความเข้าใจต่อขั้นตอนต่างๆ ก่อนการมารับบริการ ณ โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังได้ผลิตคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพแก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย โดยสามารถเข้าชมยูทูปแชนแนลของ รพ.ค่ายจักรพงษ์ได้ ที่นี่