กิจกรรม

img

โรงพยาบาลกองทัพบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุแม่น้ำยมล้นตลิ่ง

21-25 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ ที่ประสบอุทกภัยจากแม่น้ำยมล้นตลิ่ง โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งนำชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยมีชุดแพทย์เดินเท้าเข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้านที่มีน้ำท่วม และไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลสนามได้ มีการบริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบยา ดูแลสภาวะความเครียด ให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว อีกด้วย

อัลบั้มภาพ