คำแนะนำ

img

ชิคุนกุนย่า ระบาดทั่วไทย

โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา โดยสามารถติดต่อได้จากยุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไปยังทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป อินเดีย และแถบมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีการพบเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาเมื่อปี พ.ศ. 2556 ในหมู่เกาะแคริบเบียน “ชิคุนกุนยา” เป็นภาษามากอนดี หมายถึงอาการงอตัว สื่อถึงอาการของโรคชิคุนกุนยาที่มักมีอาการปวดข้อจนตัวงอ

การติดต่อ

ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคชิคุนกุนยาพบได้ทั่วไปทั้งในเมืองใหญ่และชนบท  โดยเฉพาะในฤดูฝน มีน้ำท่วมขัง ยุงลายจะชุกชุมและมักเกิดการระบาด ปกติยุงลายจะออกหากินช่วงกลางวัน  ทำให้เด็กๆ ที่ชอบออกมาเล่นนอกบ้านหรืออยู่ในโรงเรียน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค นอกจากนี้แม่ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคชิคุนกุนยายังสามารถถ่ายทอดไปยังทารกอีกด้วย

อาการ

เชื้อไวรัสชิคุนกุนยามีระยะฟักตัวของโรค 3-7 วัน หลังจากถูกยุงลายกัด และเมื่อครบระยะฟักตัว จะมีอาการ ได้แก่ ไข้สูงเฉียบพลัน และอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น 2-3 วัน ไข้จะเริ่มลดลง ปวดข้อและเมื่อยกล้ามเนื้อ มีภาวะข้ออักเสบ โดยพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก แต่สามารถหายเองได้ใน 2 สัปดาห์ ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปอาจมีภาวะปวดข้อเรื้อรังได้ นอกจากนี้ยังมีผื่นแดงตามแขนขาหรือทั่วร่างกาย ตาแดง รับประทานอาหารไม่ได้ คลื่นไส้ อาเจียน และปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หรืออาจท้องเสีย

เมื่อเปรียบเทียบอาการของโรคชิคุนกุนยา กับโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะเช่นเดียวกัน พบว่าอาการที่แสดงออกยังคล้ายคลึงกัน โดยอาจพบผู้ป่วยเป็นทั้ง 2 โรคพร้อมๆ กันได้  อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาจะมีระยะไข้สั้นประมาณ 2 วัน ขณะที่ไข้เลือดออกจะเป็นไข้นานถึง 4 วัน นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยายังพบผื่นแดงตามร่างกาย ตาแดง และภาวะปวดตามข้อได้มากกว่าผู้ป่วยไข้เลือดออก อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยามักไม่พบเกิดอาการช็อค เนื่องจากไวรัสชิคุนกุนยา ไม่ทำให้พลาสม่ารั่วออกนอกเส้นเลือด ดังนั้น โรคชิคุนกุนยาจึงมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคไข้เลือดออก

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาไวรัสชิกุนคุนยาโดยเฉพาะ รวมทั้งไม่มีวัคซีนป้องกัน  การรักษาจึงเป็นไปตามอาการ โดยแพทย์อาจให้ยาลดไข้ แก้ปวด ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรดื่มน้ำมากๆ ให้เพียงพอ อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเด็ดขาด พักผ่อนให้เต็มที่ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และทานยาตามแพทย์สั่ง

การป้องกัน

วิธีป้องกันโรคชิคุนกุนยาที่สำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงไม่ถูกยุงลายกัด ซึ่งสามารถทำได้โดยรักษาความสะอาดของบ้าน จัดพื้นที่ให้โปร่งโล่ง  ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  โดยกำจัดขยะ เศษภาชนะ ปลูกต้นไม้หรือจัดสวนให้ให้แสงแดดส่อง สวมเสื้อผ้ามิดชิด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาด

แม้โรคชิกุนคุนยาจะไม่อันตรายถึงชีวิต และมีความร้ายแรงน้อยกว่าโรคไข้เลือดออก แต่การเกิดโรคย่อมส่งผลเสียให้กับร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่มีความต้านทานโรคต่ำ เช่น เด็กและผู้สูงอายุ  อาจเกิดผลแทรกซ้อนที่ยากแก่การรักษา จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น

 

อัลบั้มภาพ