ผลงาน

img

หน่วยสายแพทย์ ทบ. ร่วมดูแลพี่น้องประชาชน ใน State Quarantine

หน่วยสายแพทย์ ทบ. ร่วมดูแลพี่น้องประชาชน ใน State Quarantine

กรมแพทย์ทหารบก และหน่วยสายแพทย์กองทัพบก ร่วมภารกิจการตรวจคัดกรองและการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนที่เข้ากักตัวใน State Quarantine หรือพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาล โดยการจัดกำลังพล ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และนายสิบพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทางแพทย์ อาทิ การตรวจวัดไข้ ปฐมพยาบาล ให้คำปรึกษา ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการกักตัว ใน State Quarantine ที่กองทัพบกรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ กทม. และเมืองพัทยา โดยเริ่มต้นภารกิจตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการกักตัวสะสม ในส่วนที่รับผิดชอบจำนวนกว่า 13,000 ราย

 

หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ที่จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ใน State Quarantine ประกอบด้วย

  1. กรมแพทย์ทหารบก
  2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  3. โรงพยาบาลอานันทมหิดล
  4. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
  5. โรงพยาบาลค่ายจกรพงษ์
  6. โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
  7. กองพันเสนารักษ์ที่ 1
  8. กองพันเสนารักษ์ที่ 2
  9. กองพันเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
อัลบั้มภาพ