ผลงาน

img

โรงพยาบาลกองทัพบก ร่วมดูแลพี่น้องประชาชน สู้ภัยพายุซินลากู

วันที่ 2 สิงหาคม 2563

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเกิดจาก พายุ “ซินลากู” ที่เคลื่อนผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้เขื่อนกันน้ำเกิดความเสียหายอย่างหนัก ทำให้น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 83 หลังคาเรือน

มีการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ดูแลสภาวะความเครียด มอบยาสามัญประจำบ้าน แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่ผลิตโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก แนะนำการล้างมือทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ตลอดจนก่อกำแพงกันน้ำ และทำความสะอาดตามบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าวอีกด้วย

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ณ  บ้านปากห้วยแค ตำบลเด่นเหล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก  ซึ่งเกิดจาก พายุ “ซินลากู” ที่เคลื่อนผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทย

อีกทั้งนำชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจ และพร้อมช่วยเหลือได้ทันท่วงที มีชุดแพทย์เดินเท้าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ตามบ้านที่มีน้ำท่วมสูง ไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลสนามได้ มีการบริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบยา ดูแลสภาวะความเครียด ให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว อีกด้วย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์ และฟื้นฟูสภาพจิตใจให้คลายกังวล ลดความตึงเครียด ทำความสะอาด และขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชน ณ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุ “ซินลากู” ที่เคลื่อนผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทย

มีการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสารอาหารแห้ง ไปจนถึงทางด้านจิตวิทยาการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้คลายกังวล ลดความตึงเครียดให้กับประชาชน อีกทั้งยังมีชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ และทำความสะอาดเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวอีกด้วย

อัลบั้มภาพ