คำแนะนำ

img

อยู่อย่างไร ห่างไกลมะเร็ง

มะเร็ง (Cancer) คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็จะ ทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

เท่าที่มีรายงานไว้ในขณะนี้ มะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์มีมากกว่า 100 ชนิด มะเร็งแต่ละชนิดจะมีการดำเนินของโรคไม่เหมือนกัน เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง จะมีการดำเนินชนิดของโรคที่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีชีวิตการอยู่รอดสั้นกว่าผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

ดังนั้น การรักษามะเร็งแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นมะเร็ง ระยะของมะเร็ง สภาพร่างกาย และความเหมาะสม ของผู้ป่วยมะเร็ง การรักษาจะยากหรือง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งและการดำเนินโรคของมะเร็งด้วย เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งผิวหนัง รักษาง่ายกว่า มะเร็งปอด มะเร็งสมอง เป็นต้น

อาการและลักษณะที่อาจเป็นโรคมะเร็ง และควรรีบไปพบแพทย์ ได้แก่  มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป มีก้อนหรือตุ่มเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ มีแผลเรื้อรัง มีการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิม เสียงแหบ ไอเรื้อรัง กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด หรือมีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์

วิธีป้องกันโรคมะเร็ง ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งที่สำคัญ คือ กินอาหารมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ทุกวันในปริมาณที่เหมาะสม คือ ไม่ให้อ้วนหรือผอมเกินไป โดยจำกัดเนื้อแดง แป้ง น้ำตาล ไขมัน เกลือ แต่เพิ่มผัก ผลไม้ให้มาก ๆ ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสุขภาพสม่ำเสมอ เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและการตรวจสุขภาพประจำปี และ หลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง

 

สารก่อมะเร็ง (carcinogen) หมายถึงสารใด ๆ ที่เป็นสาเหตุหรือกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้ สารก่อมะเร็งที่พบส่วนใหญ่เป็นสารเคมี เช่น สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม จากควันไอเสียของรถหรือในควันบุหรี่ เป็นต้น หรือรังสีต่าง ๆ ในแสงแดด สารโทรามีนที่เกิดจากสารไนไทรต์ (ดินประสิว) นอกจากนี้ ยังมีสารก่อมะเร็งที่อยู่ในอาหาร ที่ถือเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยสามารถแบ่งสารก่อมะเร็งในอาหารเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. สารก่อมะเร็งที่เกิดในธรรมชาติได้แก่เชื้อราที่เจริญเติบโตในอาหารแล้วสร้างสารพิษขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น  เชื้อราบางกลุ่ม ที่พบทั่วไปในอากาศและสร้างสารพิษ อะฟลาทอกซิน  ซึ่งทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ตับ เชื้อราชนิดนี้มักขึ้นในอาหารต่าง ๆ ที่เก็บไม่ดีมีความชื้นสูง  โดยเฉพาะถั่วลิสง  พริกป่น หอม กระเทียม ข้าวโพด  ขนมปัง ฯลฯ และเชื้อราชนิดนี้ ไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนที่ใช้ในการประกอบอาหาร จึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ขึ้นรา
  2. สารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเติมแต่งหรือจากการกระทำเช่น การใช้สีย้อมผ้าในอาหาร หรือใช้สีผสมอาหาร (ชนิดสีสังเคราะห์) ในปริมาณมากเกินไป การใช้สารเคมีพวกยาฆ่าแมลงในปริมาณมากก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างในผัก ผลไม้ ต่าง ๆ
  3. สารก่อมะเร็ง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประกอบอาหารและถนอมอาหารเช่นการปิ้ง  ย่าง  รมควัน  และทอดอาหารจนไหม้เกรียม  โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงเพราะเมื่อได้รับความร้อนสูงจะเกิดสาร PAH ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการถนอมอาหารหรือเปลี่ยนลักษณะอาหาร  โดยมีการเติมสารเคมีลงไป  เช่น  การเติมดินประสิว หรือเติมไนเตรทและ ไนไตรท์ในเนื้อเค็ม  ปลาเค็ม ปลาส้ม แหนม ไส้กรอก ฯลฯ  ซึ่งสารไนไตรท์จะทำปฏิกิริยากับสารอะมีนที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์  ทำให้เกิดสารใหม่ที่เรียกว่าไนไตรซามีน ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งที่ตับและกระเพาะอาหาร 

 

 

อัลบั้มภาพ