คำแนะนำ

img

เพราะ ไข้หวัดใหญ่ ละม้าย โควิด-19

โรคภูมิแพ้ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือ โควิด-19

การระบาดของโควิด-19 มักทำให้ผู้ที่คัดจมูกหรือไอ ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่? จริงๆ แล้ว การเป็นโรคภูมิแพ้ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ล้วนมีอาการคล้ายคลึงกับโควิด-19 อย่างไรก็ดีมีความแตกต่างที่พอแยกแยะได้ ดังนี้

อาการสำคัญของโควิด-19

อาการที่พบบ่อยและอาจถึงขั้นรุนแรงของโควิด-19 คือมีไข้ ไอ และหายใจถี่ อาการที่พบบ่อยเพิ่มเติมคือความเหนื่อยล้า และเบื่ออาหาร บางครั้งอาจมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และบางรายมีรายงานว่าขาดรสชาติหรือกลิ่น ขณะที่ผู้ตติดเชื้อจำนวนมากไม่มีอาการใดๆ โดยปกติอาการของโควิด-19 จะปรากฏขึ้นภายใน 5 วันหลังจากได้รับเชื้อ แต่บางรายอาจใช้เวลาถึง 14 วัน

อาการสำคัญของโรคภูมิแพ้

อาการสำคัญคือการมีประวัติแพ้มาก่อน และมักมีอาการคันเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญ โดยมีอาการคันที่ตา จมูก และจามรวมถึงอาจมีอาการน้ำมูกไหล คัดจมูก และไอหรือเจ็บคอ

อาการสำคัญของไข้หวัด

ผู้เป็นไข้หวัดมักมีอาการน้ำมูกไหล คัดจมูก รวมไปถึงอาการเจ็บคอ ปวดศีรษะ อาจมีอาการไอเล็กน้อย ส่วนการมีไข้ หรือหายใจถี่ ไม่จัดเป็นอาการของไข้หวัด

อาการสำคัญของไข้หวัดใหญ่

ผู้เป็นไข้หวัดใหญ่ มักมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลีย โดยอาการมักเกิดขึ้นรวดเร็ว หากอาการไม่รุนแรงจะคล้ายคลึงกับไข้หวัด ได้แก่น้ำมูกไหล เจ็บคอ ปวดศีรษะ ส่วนอาการอาเจียน และท้องเสียมักพบในผู้ใหญ่

ปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่ จะจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการข้างต้น จะได้รับการตรวจวินิจฉัยทั้งทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ จนทราบได้ชัดเจนว่าเป็นโรคใดหรือไม่

อ้างอิง Allergies? Common cold? Flu? Or COVID-19?

 

https://www.health.harvard.edu/blog/allergies-common-cold-flu-or-covid-19-2020040919492

อัลบั้มภาพ