กิจกรรม

img

กรมแพทย์ทหารบก ส่งมอบห้องแยกโรค ให้โรงพยาบาลกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1

พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้ส่งมอบ Negative pressure cabinet จำนวน 21 ตู้ ให้แก่ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อมอบให้โรงพยาบาลกองทัพบกในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์, โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์, โรงพยาบาลค่ายภาณุรังสี, โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท, โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี, โรงพยาบาลค่ายอดิศร และโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลได้เตรียมพร้อมไว้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท อิตาเลียน-ไทย จำกัด ได้จัดทำ Negative pressure cabinet หรือห้องแยกเดี่ยวผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแบบความดันลบ เพื่อใช้เป็นห้องแยกในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

>>กิจกรรมทั้งหมด
อัลบั้มภาพ