คำแนะนำ

img

อยู่อย่างปลอดภัย ภายใต้ New Normal

รัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เริ่มกำหนดแนวทางของ "ชีวิตวิถีใหม่" หรือ "new normal" ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  เพื่อผ่อนปลดล็อกหรือคลายมาตรการต่างๆที่จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้แบบค่อยเป็นค่อยไป  เพราะแม้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่จะมีแนวโน้มลดลง แต่ประชาชนไม่ควรละเลยสิ่งที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เน้นย้ำว่าแม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ก็อาจเร็วเกินไปที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ ในเมื่อการผ่อนคลายมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดการระบาดระลอกสองสอง ทั้งนี้ รัฐบาลของประเทศใดที่ต้องการเริ่มการคลายล็อก ควรดำเนินการตามเงื่อนไขขององค์การอนามัยโลก ดังนี้

  1. การแพร่กระจายของโรคอยู่ภายใต้การควบคุม
  2. มีระบบที่สามารถตรวจจับ ทดสอบ แยกโรค และรักษาผู้ป่วยทุกราย และสามารถติดตามผู้สัมผัสทุกราย
  3. ลดความเสี่ยงในสถานที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้สูง
  4. โรงเรียน ที่ทำงาน และสถานที่สำคัญอื่น ๆ มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน
  5. ความเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้ามาในประเทศ สามารถจัดการได้

6 ชุมชนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ และร่วมแรงร่วมใจในการใช้ชีวิตภายใต้มาตรฐานใหม่

ตัวอย่าง “New Nornal” ของไทย สำหรับ ร้านตัดผม/ทำผม

สถานที่: จัดเรียงเก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร และไม่มีที่นั่งรอในร้าน แต่ใช้บัตรคิวหรือโทรหาลูกค้าเมื่อมีเก้าอี้หรือเตียงว่าง

ระยะเวลา: ให้บริการที่ใช้เวลาน้อยกว่าสองชั่วโมงเท่านั้น

บริการ: งดบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และไม่สามารถทำความสะอาดหลังการใช้งาน เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า

พนักงาน: สวมหน้ากากผ้าทุกคน ล้างมือทุกครั้งก่อนให้บริการลูกค้า พนักงานต้องหยุดทำงานทันที หากมีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

การทำความสะอาด: ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำและผงซักฟอกทุกครั้งหลังจากให้บริการลูกค้าแต่ละราย เช็ดพื้นผิวสัมผัสทุกชั่วโมงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ วางเจลแอลกอฮอล์หน้าประตูร้าน

ผู้รับบริการ : สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาในร้านตัดผม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้าน

เรียบเรียงจาก : Guidelines being drafted for life and business amid Covid-19

อัลบั้มภาพ