คำแนะนำ

จริง VS เชื่อ เพื่อสุขภาพ ตอน โควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ต้องอาศัยเวลาศึกษาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผ่านมาจึงมีความเชื่อมากมายที่มีทั้งถูกและผิด ดังนี้

 

Q โควิด-19 สามารถแพร่กระจายทางอุจจาระได้หรือไม่

A โดยปกติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 จะติดต่อโดยละอองเสมหะจากการไอจาม อย่างไรก็ ไวรัสดังกล่าวอาจพบในอุจจาระได้ เช่นเดียวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์อื่นๆ ดังนั้น ควรล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก

 

Q การออกไปตากแดดที่กำลังแรงจัด หรืออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงๆ ช่วงป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่

A ไม่ได้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค รวมถึงประเทศในเขตร้อน พิสูจน์ว่าเรามีโอกาสได้รับเชื้อนี้ในทุกสภาพแวดล้อม การป้องกันด้วยการล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสตา จมูก ปาก และเว้นระยะห่างทางสังคม ยังเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด

 

Q ยาปฏิชีวนะ(antibiotic) มีฤทธิ์ป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) หรือไม่

A ยาปฏิชีวนะ จะออกฤทธิ์กับเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้ยานี้เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้ อย่างไรหากป่วยด้วยโรคโควิด-19และรักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์อาจจ่ายยาปฏิชีวินะ หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย

 

Q การฉีดวัคซีนเกี่ยวโรคปอดอักเสบ ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส โรคCOVID19 หรือไม่ ดังนั้นยาปฏิชีวนะ จึงไม่ควรใช้เพื่อการป้องกันหรือรักษา

A วัคซีนป้องกันปอดอักเสบในปัจจุบัน เช่น นิวโมคอกคัส ฮิบ จะไม่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แตกต่างจากไวรัสชนิดอื่น จำเป็นต้องคิดค้นวัคซีนเฉพาะ ที่กำลังวิจัยทดลอง อย่างไรก็ดี วัคซีนโรคทางเดินหายใจข้างต้น เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ

 

Q การรับจดหมาย หรือพัสดุ ที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง มีความปลอดภัยจากโรค COVID19 หรือไม่?

 A ถูกต้อง ผู้รับจะไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ไวรัสโคโรนาจะไม่สามารถอยู่บนวัสดุต่างๆ รวมทั้ง จดหมาย และพัสดุได้นานนัก

 

Q เครื่องเทอร์โมสแกน ที่ใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน มีประสิทธิภาพเพียงใด?

A เครืองเทอร์โมสแกนสามารถตรวจจับผู้ที่มีไข้ ซึ่งอาจเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ไม่สามารถตรวจจับผู้ติดเชื้อ ที่ยังไม่มีไข้ เนื่องจากอาการไข้จะแสดงหลังจากติดเชื้อไปแล้ว 2-10 วัน

 

Q สัตว์ในบ้าน จะแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 ได้หรือไม่?

A จนถึงขณะนี้ ยังไม่ทีหลักฐานที่ชัดเจนว่า สัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือแมว จะติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ที่ก่อให้เกิดโรคCOVD-19 อย่างไรก็ดี การล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอยู่แล้ว เพื่อกำจัดแบคทีเรีย เช่น อีโคไล ซาโมเนลล่า ที่สามารถแพร่จากสัตว์สู่คน

อัลบั้มภาพ