กิจกรรม

บ.ชาครียะ จำกัด บริจาคเฟซชีลด์ และหน้ากาก N95 ให้กรมแพทย์ทหารบก

พลตรีนิมิตร์ สะโมทาน รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก รับมอบเฟซชีลด์ จำนวน 200 ชิ้นและหน้ากาก N95 จำนวน 100 ชิ้น จากบริษัท ชาครียะ จำกัด เเละคณะ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องสุรนารี โดยกรมแพทย์ทหารบกจะได้ทยอยส่งไปสนับสนุนโรงพยาบาลทหารบกทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

>>กิจกรรมทั้งหมด
อัลบั้มภาพ