คำแนะนำ

img

ห่างไว้ ปลอดภัยขึ้น

Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม กลยุทธ์ในการ จำกัดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 ต้นเหตุของ COVID-19 โดยลดการติดต่อระหว่างคน เพื่อชะลออัตราการระบาดให้ช้าลง ดังนั้น แม้จะไม่มีอาการใดๆ และไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ด้วยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตนเอง ด้วยการเพิ่มระยะห่างจากบุคลลอื่น สัก 1-2 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ละอองเสมหะจากการไอจามของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถไปถึงได้

การยกเลิกกิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากๆ เป็นตัวอย่างของ Social Distancing ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างอื่นๆ เช่น ทำงานจากที่บ้านแทนการไปที่ทำงาน การเรียนทางออนไลน์แทนการเดินทางไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย การจัดประชุมทางไกลแทนการประชุมในห้องประชุม การเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หรือคนที่รัก ด้วยสมาร์ทโฟนแทนที่จะไปด้วยตัวเอง เป็นต้น

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Social Distancing

ไปในที่สาธารณะได้ไหม?

ควรหลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะ หากไม่สามารถอยู่ห่างจากคนอื่นได้ 1-2 เมตร ควรอยู่บ้านให้มากที่สุด คิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถลดรายชื่อผู้ติดต่อและสภาพแวดล้อมที่แออัดในขณะที่ COVID-19 กระจายไปทั่วชุมชนของเรา เรียนรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้สูงอายุ

ไปร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าได้ไหม?

อาจเลือกเวลาในการไปจับจ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชน หรือเลือกบริการรับส่งที่มีในพื้นที่

พบปะกับเพื่อนฝูงได้ไหม?

แน่นอนว่า Social Distancing บางเรื่องยังไม่มีข้อห้ามของทางการ แต่ควรพยายามลดจำนวนผู้มาร่วมพบปะ เพิ่มระยะห่างระหว่างกัน และดูแลสุขอนามัยของตนเอง

ไปฟิตเนสได้ไหม?

เลือกไปฟิตเนสที่มีมาตรการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ดี ควรล้างมือก่อนและหลังออกกำลังกาย ไม่สัมผัสใบหน้าระหว่างออกกำลังกาย และรักษาระยะห่างกับผู้มาใช้บริการรายอื่นๆ

ควรไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หรือไม่

คุณควรงดหรือหลีกเลียงเดินทางไปพบผู้สูงอายุ ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย โดยอาจใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือทดแทน ซึ่งสามารถติดต่อได้เป็นประจำ

อัลบั้มภาพ