กิจกรรม

หน่วยแพทย์กองทัพบก ร่วมป้องกันโรค COVID-19

หน่วยแพทย์กองทัพบก ร่วมคัดกรองผู้ป่วย และรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  1 2

วันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 63

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัด จนท.ร่วมกิจกรรม เฝ้าระวัง และรณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ การป้องกันตนเองเรื่องโรคไข้หวัดโคโรน่า ที่สนามบิน พาณิชย์ สกลนคร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสกลนคร พร้อมเน้นย้ำเรื่อง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี

วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 63

รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ ลงพื้นที่ในตลาดสดเทศบาล อ.วารินชำราบ พบผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันโรคCOVID-19 เน้นการกินร้อน ช้อนกลาง  ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งสาธิต แนะนำการล้างมือ การสวมใส่-การถอดและทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 63

 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดกิจกรรม เฝ้าระวัง และรณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ การป้องกันตนเองเรื่องโรคCOVID-19 ที่สนามบิน พาณิชย์ สกลนคร แจกหน้ากากอนามัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสกลนคร พร้อมเน้นย้ำเรื่อง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี

วันอังคารที่ 18 ก.พ. 63

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดหมอเดินเท้าพร้อมพยาบาลออกร่วมรณรงค์ป้องกัน นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณ ตลาดสนามบิน จังหวัดลำปาง รวมทั้งการให้คำแนะนำการใส่ หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ลงพื้นที่สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อประชาสัมพันธ์  และคัดกรองโรค ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค Covid-19 พร้อมทั้งแนะนำการล้างมืออย่างถูกวิธี  การสวมใส่-ถอด-ทิ้งหน้ากากอนามัย และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ติดต่อในระบบทางเดินหายใจ   เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความรู้ ในการดูแลตนเองมากขึ้น

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ และคณะร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรม ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการแจกหน้ากากอนามัย/แผ่นพับคำแนะนำเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา แก่ประชาชนในพื้นที่ตลาดศรีตรัง และโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563 ณ  วัดทุ่งวิจิตร หมู่ 10 ตำบล สะพานหิน  อำเภอ นาดี  จว.ปราจีนบุรี  โดย รพ.ค่ายจักรพงษ์ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชน และ    จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 และฝุ่น PM 2.5  แนะนำให้ความรู้ในการดูแลตนเอง วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี ให้แก่ผู้รับบริการดังกล่าว

วันจันทร์ที่  17 ก.พ. 63

รพ.อานันทมหิดลจัดชุดแพทย์รณรงค์ป้องกัน ให้คำแนะนำ ความรู้ในการดูแลตนเอง สอนขั้นตอนการล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า  ที่จัดทำโดยฝ่ายซักฟอก แผนกพลาธิการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้กับประชาชน ที่มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี โดยเน้นย้ำการดูแลตนเองในสถานการณ์ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 และเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร่วมกับทีมพยาบาล ทีมงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี ออกให้บริการแจกหน้ากากอนามัยและสอนวิธีการใช้ให้กับประชาชน และพ่อค้า แม่ค้า บริเวณพื้นที่เสี่ยงมีหมอกควันและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ที่กำลังแพร่เชื้อในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ในขณะนี้ ในพื้นตลาดสดเทศบาลอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดหมอเดินเท้าพร้อมพยาบาลออกร่วมรณรงค์ป้องกัน นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณ ตลาดหัวขัว จังหวัดลำปาง รวมทั้งการให้คำแนะนำการใส่ หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

รพ.ค่ายวชิรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และให้ความรู้ แก่ประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.ตาก นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวังไทร คอบร้าโกลด์ 20 ณ โรงเรียนบ้านวังไทร อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย โดยให้ความรู้เรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ตลอดจน ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักเรียนและประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 63

รพ.ค่ายกาวิละ นำทีมพยาบาล ไปรณรงค์เรื่องโรคและการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 19 การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ ให้กับประชาชน บริเวณตลาดเมืองใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 63

รพ.ค่ายกาวิละ จัดทีมพยาบาล ไปรณรงค์เรื่องโรคและการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 19 การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ ให้กับประชาชน บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัด จนท.ร่วมกิจกรรม เฝ้าระวัง และรณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ การป้องกันตนเองเรื่องโรคไข้หวัดโคโรน่า ที่สนามบิน พาณิชย์ สกลนคร แจกหน้ากากอนามัย (รับจากสนามบินดอนเมืองเป็นส่วนมาก) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสกลนคร พร้อมเน้นย้ำเรื่อง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานนานานาชาติอุดรธานี เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัวโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดูแลผู้โดยสารขาเข้า มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย และเตรียมเจลทำความสะอาดมือไว้บริการ

วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 63

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดหมอเดินเท้าพร้อมพยาบาลออกร่วมรณรงค์ป้องกัน นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณ ตลาดโชคชัย สบตุ๋ย จังหวัดลำปาง รวมทั้งการให้คำแนะนำการใส่ หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่การแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และให้คำแนะนำ แก่ผู้ใช้บริการ ณ  ตลาดนัดรถไฟ อ.เมือง จว.อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 63

รร.จปร. กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ณ รร.อนุบาลคุณากร

รพ.ค่ายกาวิละ จัดกิจกรรมบริเวณธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันไวรัส COVID-19 และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในแหล่งชุมชน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ได้นำทีมพยาบาลและล่ามภาษาจีน  เข้าร่วมทีมทางการแพทย์ของสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ในการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

วันพุธที่ 12 ก.พ. 63

วชิรปราการ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ณ รร.ตลาดสดเทศบาล1

วันอังคารที่ 11 ก.พ. 63

รพ.อานันทมหิดล ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้เอง  และมอบให้กับกำลังพล และประชาชนที่มาใช้บริการ ใน รพ.อ.ป.ร.  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอน ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ปลอดภัยและป้องกันโรคปอดติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีข้อแนะนำในการใช้และการดูแลหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) ดังนี้ สวมให้แนบสนิทกับใบหน้า สามารถใช้ซ้ำได้ และทำความสะอาดใช้การซัก เช่นเดียวกับการซักผ้าปกติ และหลังจากซักแล้วให้ผึ่งแดด ให้แห้งและนำมาใช้ซ้ำได้

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่การแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และให้คำแนะนำ แก่ผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ขนส่งนครชัยแอร์ จ.อุดรธานี

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดหมอเดินเท้าพร้อมพยาบาลร่วมรณรงค์ป้องกัน นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลาดอัศวิน จังหวัดลำปาง และในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชน ใช้สัญจรหนาแน่น รวมทั้งการให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันจันทร์ที่ 10 ก.พ. 63

รพ.ค่ายภาณุรังษี กรมแพทย์ทหารบก จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ป้องกัน ให้คำแนะนำและแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน ที่สถานีรถไฟ จ.ราชบุรี โดยเน้นย้ำการดูแลตนเองในสถานการณ์ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 และเพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโคโรนา

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดทีมพยาบาล ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รณรงค์การล้างมือ พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้แก่พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดสำเภาทอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกำลังพลลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันแพร่กระจายเชื้อในระบบทางเดินหายใจ แนะนำการล้างมือที่ถูกวิธี การสวมใส่-ถอด-ทิ้งหน้ากากอนามัย และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่พ่อค้าประชาชน ณ จุดพักคอยผู้โดยสาร ตลาดสดเทศบาลวารินชำราบ    ประชาชนต่างตอบรับให้ความสนใจ และขอบคุณทีมงานพยาบาลรพ.ค่ายฯ เป็นอย่างมาก  ที่ลงพื้นที่มอบความห่วงใยและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ พร้อมกับหน้ากากอนามัยที่ได้รับนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63

รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก รณรงค์การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  โดยแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย , แจกเจลล้างมือ  , สแกนไข้ ให้กับกำลังพล พลขับรถ สังกัด มทบ.26,ร.23 พัน.4 , ร.23 พัน.3 , ฉก.2 และ พล.พัฒนา 2 ที่ปฏิบัติงานสนับสนุน กิจกรรม"บุรีรัมย์มาราธอน 2020 (ประเภทฟูลมาราธอน)

รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวางได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธ์ใหม่ 2019 และแจกหน้ากากอนามัย ให้แก่ร้านค้าทั่วไปและพนักงานโลตัส เอ็กเพรส สาขาตลาดบ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมเน้นย้ำ เรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี

รพ.ค่ายวชิรปราการ  ชุดชุดแพทย์แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนที่มาใช่บริการ ณ สถานีขนส่ง อ.เมือง จ.ตาก

วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 63

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานนานานาชาติอุดรธานี เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัวโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดูแลผู้โดยสารขาเข้า มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย และเตรียมเจลทำความสะอาดมือไว้บริการ

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และรณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ การป้องกันตนเองเรื่องโรคไข้หวัดโคโรน่า ที่สนามบิน พาณิชย์ สกลนคร แจกหน้ากากอนามัย มีผู้รับบริการ 151 คนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสกลนคร พร้อมเน้นย้ำเรื่อง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัย

รพ.อานันทมหิดล จัดชุดแพทย์รณรงค์ป้องกัน ให้คำแนะนำ ความรู้ในการดูแลตนเอง สอนขั้นตอนการล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน ของจังหวัดลพบุรี ในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนหนาแน่น เช่น วัดสันติมรรค ตำบลเขาสาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยเน้นย้ำการดูแลตนเองในสถานการณ์ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 และเพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโคโรนา

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดทีมพยาบาล ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รณรงค์การล้างมือ พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้แก่พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดดอนนก  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชได้ ดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019แก่ประชาชน ณ สถานีขนส่ง จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63

รพ.ค่ายสรรพสิทธิ จัดทีมเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล และแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  ให้ความรู้โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ช่องทางการติดต่อ  การป้องกันตนเอง สาธิตการล้างมือ สวมและถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. 63

รพ.อานันทมหิดล ได้จัดชุดแพทย์รณรงค์ป้องกัน ให้คำแนะนำและแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน ของจังหวัดลพบุรี ในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนหนาแน่น เช่น สถานีรถไฟ และจุดบริการขนส่งสาธารณะต่างๆ โดยเน้นย้ำการดูแลตนเองในสถานการณ์ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 และเพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ได้ร่วมสนับสนุน กับ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน  จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอชะอำ ร่วมโครงการบูรณาการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันทำความสะอาด ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกจุดที่มีผู้ใช้บริการ เช่น ในลิฟท์ ราวบันได แจกหน้ากากอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางโดยสารด้วยรถไฟ ภายในห้างสินค้า และสถานประการ ในพื้นที่ อ.ชะอำ

รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดชุดแพทย์เดินเท้าลงพื้นที่ชุมชนรอบค่าย ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกซำ ออกแนะนำแจกหน้ากากอนามัยตามบ้านเรือน วัด และที่รวมชุมชน

รพ.ค่ายกฤษ์สีวะรา แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทั่วไปบริเวณศูนย์ท่ารถ บขส.จังหวัดสกลนคร

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมรณรงค์ป้องกัน นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง และในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชน ใช้สัญจรหนาแน่น รวมทั้งการให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันพุธที่ 5 ก.พ. 63

รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน เข้าร่วมประชุม War Room เพื่อติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” โดยร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(Novel Coronavirus 2019)  เน้น“การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย” และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในบริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์

รพ.ค่ายจักรพงษ์ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และระบบการทำงานของห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ทั้ง 3 ห้อง ที่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก 1 ห้อง หอผู้ป่วยใน 1 ห้อง และห้อง ไอ.ซี.ยู 1 ห้อง ตามหลักมาตรฐาน เพี่อเตรียมพร้อมเปนที่รองรับ ผป. ทหารและครอบครัวสงสัยติดเชี้อ โคโรน่าไวรัส ใน พท.ปราจีนบุรี/สระแก้ว

รพ.ค่ายกาวิละ นำทีมพยาบาลและล่ามภาษาจีน  เข้าร่วมทีมทางการแพทย์ของสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ในการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคารที่ 4 ก.พ. 63
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานนานานาชาติอุดรธานี เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัวโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดูแลผู้โดยสารขาเข้า มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย และเตรียมเจลทำความสะอาดมือไว้บริการ

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโรค ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างถูกวิธี แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ พนักงานขับรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ประจำสนามบิน


วันจันทร์ที่ 3 ก.พ. 63 
กองการพยาบาล รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี. จัดการอบรม ให้ความรู้ “Corona Virus ” เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีป้องกัน ซึ่งได้ จัดอบรมให้ความรู้ทั่วไปและวิธีป้องกันเบื้องต้น พร้อมสาธิตวิธีการใส่ mass ที่ถูกต้อง บริเวณหน้าห้องตรวจโรค รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัด จนท.ประจำจุดคัดกรองโรค สนามบินแพร่ โดยมีการปฏิบัติคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เน้นย้ำการล้างมือ ให้แก่นักท่องเที่ยว เที่ยวบินขาเข้า จากกรุงเทพ ประกอบด้วยการ แจกหน้ากากอนามัย วัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 63
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จัด จนท.ประจำจุดคัดกรองโรค ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี โดยมีการปฏิบัติคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีและเน้นย้ำการล้างมือ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ พนักงานขับรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ประจำสนามบิน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัย วัดไข้ 62 ราย(ไม่พบผู้ป่วย) ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และให้คำแนะนำลูกทัวร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการจิตอาสา การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า จังหวัดลำปาง ณ อบจ. จังหวัดลำปาง โดยตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ และให้บริการแก่ผู้เข้าอบรม

รพ.ค่ายกาวิละ จัดทีมทีมพยาบาล รณรงค์เรื่องโรคและการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า 2019 การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ ให้กับแหล่งชุมชนรอบค่ายกาวิละ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ และ สตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์ มอลล์

วันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 63
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้จัดชุดแพทย์และพยาบาล ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และทำการคัดกรองโคโรน่าไวรัส 2019 ณสนามบิน จว.บุรีรัมย์ มีผู้รับบริการ 595 ราย
พ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนและคนขับแท็กซี่ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เน้นให้ความรู้เรื่องการล้างมือและการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีณ.สถานีรถไฟวารินชำราบจ.อุบลราชธานี ทำให้ ประชาชนและแท็กซี่มีความมั่นใจปฏิบัติได้ถูกต้อง

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จัด จนท.ประจำจุดคัดกรองโรค สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี โดยมีการปฏิบัติคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีและเน้นย้ำการล้างมือ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ พนักงานขับรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ประจำสนามบิน

รพ.ค่ายกาวิละ จัดทีมพยาบาล ออกรณรงค์เรื่องโรคและการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า 2019 การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ ให้กับแหล่งชุมชนรอบค่ายกาวิละ ได้แก่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการการคัดกรองที่รพ.ค่ายกาวิละ ไม่พบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ

อัลบั้มภาพ