คำแนะนำ

img

ไข้อู่ฮั่น รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสใหม่ หรือโรคไข้หวัดใหญ่จากเชื้อโคโรนาไวรัส nCoV,novel corona virus) พบการระบาดมากที่มณฑลหูเป่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
ระยะฟักตัว 2-7 วัน
อาการและอาการแสดงที่สำคัญ คือมีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ไอ จาม มีน้ำมูก มีเสมหะ อาการคล้ายไข้หวัดจากเชื้อไวรัส อาจมีอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก ได้
ปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะสำหรับโรคนี้ ให้รักษาตามอาการ

การดูแลสุขภาพตนเอง
1.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโดยเด็ดขาด หากจำเป็นควรป้องกันตนเอง
2.เฝ้าระวังกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน การใช้ยาสเตอรอยด์ เป็นต้น ควรงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาด
3.ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
4.พักผ่อนให้เพียงพอ
5.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด
6.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
7.สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องไปในพื้นที่แออัด หรือมีมลภาวะ หรือต้องอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอจาม
8.เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จาม หายใจหอบเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัว ภายใน 14 วัน อย่างใดอย่างหนึ่งควรรีบไปพบแพทย์ และแจ้งประวัติการรับสัมผัส หรือการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

กรมแพทย์ทหารบก

 

ข้อแนะนำของ who :

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

คำแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย ป้องกันโรค COVID-19 โดยองค์การอนามัยโลก

https://www.youtube.com/watch?v=lrvFrH_npQI#action=share

อัลบั้มภาพ