คำแนะนำ

img

เชื้อดื้อยา มาได้ไง

เชื้อดื้อยา เป็นภาวะที่เชื้อแบคทีเรียมีการต่อต้านยาปฏิชีวนะ ทำให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไม่ได้ผลดีดังเดิม อาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น

ผลการสำรวจขององค์การอนามัยโลก เมื่อห้าปีที่แล้ว พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคจากเชื้อดื้อยากว่า 100 ประเทศทั่วโลกกว่า 480,000 ราย และมีอัตราการป่วยเป็นโรคอื่น ๆ จากเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นด้วย ในภาพรวมพบว่าในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณ 700,000 คนทั่วโลก หากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง คาดว่าในปี ค.ศ.2050 การเสียชีวิตจะสูงถึง 10 ล้านคน

โดยเชื้อดื้อยาอาจเกิดจากแบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงยีนจนเกิดการดื้อยา หรือได้รับยีนดื้อยาจากแบคทีเรียตัวอื่น ๆ ซึ่งทำให้โรคติดเชื้อเรื้อรังบางชนิดเช่น ปอดบวม หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีความรุนแรงมากขึ้น รักษาได้ยากขึ้น จนอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา

ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา โดยโรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม เฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเข้มงวด พัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา

ควรใช้ยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเท่านั้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหรืออาการที่ส่วนมากไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ ไอ อุจจาระร่วง หรือแผลสดจากอุบัติเหตุ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับผู้อื่น หรือนำยาที่เหลือไปให้ผู้อื่นใช้

นอกจากนี้ ควรป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อ โดยล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยไม่จำเป็นประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ และรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อตามคำแนะนำของแพทย์

อัลบั้มภาพ