กิจกรรม

img

รพ.ทบ. ช่วยน้ำท่วม อุบลฯ

วันที่ 25 ก.ย. 62 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดส่งชุดแพทย์เดินเท้านำโดย พ.ต.หญิง น้ำฝน ก้องพิมาย จ.ส.อ.หญิง จงรักษ์ พาผล และกำลังพลทหาร รวม 6 นาย เข้าร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ติดตามคณะบัวขาว บัญชาเมฆ สถานที่ชุมชนสถานีรถไฟ และชุมชนวัดหาดสวนสุข เพื่อมอบถุงยังชีพ และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนต่างดีใจที่มีนักมวยขวัญใจชาวไทย มาเยี่ยมให้กำลังใจพวกเขาถึงพื้นที่

------------------------------------

วันที่ 24 ก.ย. 62 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
จัดส่งทีมชุดแพทย์จำนวน 1 ชุดนำโดย ร.ต.หญิง สุขธิดา สวนชูผล จ.ส.อ.หญิง พรทิพย์ แก่นจันทร์ พร้อมกำลังพลทหาร 3 นาย ลงพื้นที่ติดตามคณะ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่มามอบถุงยังชีพ ชุมชนกุดปลาขาว ทีมงานได้ดูแลให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แจกแอมโมเนีย แก่ประชาชนผู้ที่มารับคณะมอบถุงยังชีพ และให้คำแนะนำผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในชุมชนดังกล่าว

------------------------------------

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  จัดส่งทีมชุดแพทย์เดินเท้าจำนวน 3 ชุด ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในจุดพักพิงชั่วคราวบริเวณกุดปลาขาว บ้านราช ทีมงานไ้ด้สำรวจเยี่ยมบ้าน มากกว่า 60 ครัวเรือน ขณะนี้น้ำเริ่มลดลงบ้างแล้ว ประชาชนเริ่มเข้าไปดูแลทำความสะอาดบ้านเรือนของตน ทีมงานได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรค จ่ายยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ยาสามัญประจำบ้าน ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชนบางส่วนที่มีความเครียดจากผลกระทบของอุทกภัยในครั้งนี้

------------------------------------

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.62 ศบภ.มทบ.22 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 8 นาย ให้บริการทางการแพทย์ กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มาร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือ จากมูลนิธิร่วมกตัญญู ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลฯ จากการตรวจรักษา พบว่าประชาชนเป็นโรคผิวหนัง และภาวะเครียด จากสถานการณ์น้ำท่วม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

------------------------------------

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62

   ศบภ.มทบ.25 ได้รับมอบภารกิจให้เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในเขตชุมชนวัดบูรพา และชุมชนวัดศรีประดู่ โดยจัดกำลังพล น.2 นาย ส.10 นาย พลฯ 11 นาย พร้อมด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ 2 ลำ,เรือยางลากจูง 2 ลำ, รยบ.2 1/2 (FTS) 2 คัน เข้าช่วยเหลือให้บริการ รับ - ส่ง ประชาชนเข้าออกภายในชุมชน ช่วยแจกของรับบริจาค และแพทย์ชุดเคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จำนวน 1 ชุด
• เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ ใช้ภารกิจ ดังนี้
- รับส่งประชาชน จำนวน 15 คน จำนวน 4 เที่ยว
- แจกสิ่งของถุงยังชีพ จำนวน 12 คน จำนวน 2 เที่ยว
• เรือยางลากจูง จำนวน 2 ลำ ใช้ภารกิจ ดังนี้
-รับส่งประชาชน จำนวน 14 คน จำนวน 6 เที่ยว
-ขนย้ายสิ่งของ จำนวน 2 เที่ยว
• แจกจ่ายยา กันน้ำกัดเท้า 4 ราย คลายกล้ามเนื้อ 3 ปวดท้อง 1 ราย ปวดศรีษะ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย
ผลการปฏิบัติ : สร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่เป็นเป็นอย่างดี
แนวโน้ม :สถานการณ์คาดว่าระดับน้ำจะค่อย ๆ ลดลงหากไม่มีฝนเพิ่มในช่วงนี้

------------------------------------

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 62

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์บริการประชาชนบริเวณข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อพยพของประชาชนจากชุมชนท่าบั้งมั่ง ชุมชนเกตุเแก้ว ชุมชนหาดสวนยา ต่อมาระดับน้ำสูงขึ้น จึงย้ายพื้นที่บริการมายังเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีผู้มาบริการตรวจรักษา 60 ราย ส่วนใหญ่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ไข้ น้ำกัดเท้า ขอรับบริการล้างแผล และอาการไม่สุขสบายอื่น ๆ

------------------------------------

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 62     

     • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์บริการประชาชนบริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อพยพของประชาชนจากชุมชนท่าบั้งมั่ง ชุมชนเกตุเแก้ว ชุมชนหาดสวนยา มีผู้มาบริการตรวจรักษา 20 ราย

     • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์บริการประชาชน โดยลงพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทีมชุดแพทย์ได้ตั้งจุดบริการตรวจโรค ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ที่ศูนย์อำนวยการบริการประชาชนผู้ประสบภัยบ้านกอก ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน โดยเป็นศูนย์ประสานงาน และดูแลประชาชน ในตำบล บ้านไทย ตำบลกลางใหญ่ ตำบลโนนรัง รวมถึงตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ประชาชนได้มาเข้ารับบริการ 72ราย ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเขื่องใน 4 ราย ทำแผลจำนวน 12 ราย ทีมแพทย์ได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจ ประชาชน ที่มารับบริการ

ในช่วงบ่ายได้จัดชุดพยาบาลจำนวน 1 ทีม ร่วมทีมเยี่ยมบ้านกับทีม สสอ.เขื่องใน เพื่อดูแลสุขภาพจิตประเมินความเครียด และดูแลการเจ็บป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน ให้คำแนะนำดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี้ด้วย ซึ่งประชาชนกล่าวขอบคุณเหล่าทหารแพทย์สำหรับความห่วงใยที่มอบให้ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

อัลบั้มภาพ