กิจกรรม

img

รพ.ทบ. สู้ภัย โพดุล คาจิกิ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 เวลา 1300 น. พล.ต สุพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29/ศบภ.มทบ.29 สั่งการให้ชุดแพทย์เคลื่อนที่เร็วจัดกำลังพล 10 นาย เดินทางเข้าพื้นที่ประสบวาตภัยจากพายุ"โพดุล"บ้านนาตง ต.นาตงวัฒนาอำเภอโพนนาแก้ว อ.เมือง จว ส.น.
ผลการปฏิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัย 30 หลังคาเรือน

เวลา 0700-1600 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนที่ประสพอุทกภัย ณ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ผลการปฏิบัติ ชุดแพทย์เดินเท้า บริการตรวจโรค พร้อมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชน จำนวน 76 คน เป็น โรคทางกล้ามเนื้อ 32 คน โรคทางเดินหายใจ 25 คน โรคผิวหนัง 10 คน โรคทางเดินอาหาร 13คน

------------------------------------

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 62 เวลา 2200 น. โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในศูนย์พักพิง ศูนย์สุขภาพโนนสว่าง มีผู้ประสบภัยประมาณ 300 คน มีผู้ป่วยทั้งหมด 25 ราย บาดแผลติดเชื้อ 1 ราย เบาหวาน 1 ราย กล้ามเนื้อ 13 ราย โรคทางเดินหายใจ 10 ราย

------------------------------------

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 62 เวลา 0830-1600 น. รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าร่วมคณะผู้ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย นำโดย รองนายกฯและ รมต.กระทรวงสาธารณสุข พณฯ ท่านอนุทิน ชาญวีระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผบ.มทบ.27 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ และหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพร้อมยาสามัญรักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ.ท่าเยี่ยม ต.วังหลวง และ บ.ไค่นุ่น ต.นาแซง ซึ่งมีน้ำท่วมสูง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก

------------------------------------

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 เวลา 0830-1400 น.  รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ม.4;ม.7 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กรณีได้รับผลกระทบจากพายุ โพดุล มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 หมู่บ้าน มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 176 ราย แบ่งเป็น
ฝังเข็มและรับยา 71 ราย
ฝังเข็มและทำฟัน 4 ราย
ทำฟัน 16 ราย
ฝังเข็มอย่างเดียว 12 ราย
ตรวจโรคทำแผล 4 ราย
ตรวจโรครับยา 69 ราย
พ่นหมอกควัน จำนวน 200หลังคาเรือน

  • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดหมอเดินเท้าสนับสนุนภารกิจของ มทบ.32 มีผู้มาใช้บริการ 12 คน

 

  • ร.พ.ค่ายศรีพัชรินทร จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์เกิดเหตุพายุโซนร้อน “โพดุล” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมครูและนักเรียน และสอบถามสุขภาพ ตรวจรักษาอาการป่วยเบื้องต้น ให้บริการทั้งหมด 27 ราย ส่วนมากเป็นไข้หวัดและน้ำกัดเท้า

 

  • รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจโรค ให้กำลังใจ พร้อมยาสามัญรักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.นาแซง ซึ่งมีน้ำท่วมสูง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก ยอดผู้รับบริการ 44 คน เป็นเชื้อรา ผื่นคันที่ผิวหนัง 10 คน อาการปวด 15 คน ทางเดินหายใจ 5 คน โรคเครียด 4 คน วิงเวียน 3 คน ทางเดินอาหาร 4 คน ทำแผล 3 คน

 

  • รพ.ค่ายประจักษ์ฯ จัดชุดแพทย์เดินเท้าสนับสนุนชุดบรรเทาสธารณภัย มทบ 24 ในการสร้างฝ้ายชะลอน้ำ และช่วยเหลือประชาชน บริเวณบ้านหมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

  • ศบภ.มทบ.210 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง นำโดย พ.ท.รวิศ สุวรรณแสง ผอ.รพ.ค่ายฯ ลงพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสรรเพ็ชรสุดา ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วงพายุเข้า เพื่อป้องกันโรคต่างๆ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 

  • ศบภ.มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 15 นายพร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายกาวิละเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมขัง เมื่อ 30 ส.ค.62 ที่ผ่านมา ณ หมู่ 8 บ.แม่กุ้งน้อย ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จว.ช.ม.ซึ่งได้รับผลกระทบ 142 ครัวเรือนส่วนมากเป็นพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ 10 ราย จ่ายยาเวชภัณฑ์ 45 ราย โดยมีนายประพัฒน์ วงศ์ชมพูปลัดอาวุโส อ.สันป่าตองและนายพูนสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมและกำนัน ผญบ.อำนวยความสะดวก พบปะ ช่วยเหลือราษฎรด้วย ปัจจุบันน้ำลดลงแล้วแต่งบางพื้นที่ยังมีน้ำขัง (สวน,ไร่นา) หากไม่มีฝนตกซ้ำลงมาก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

  • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับชุดบรรเทาสาธารณภัยมทบ.22ในเขตพื้นที่รร.ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา บ.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานีมีผู้รับบริการจำนวน 50 ราย
  • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดชุดแพทย์สนับสนุนภารกิจกรม ร.16 โดยให้การช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 แห่ง คือพื้นที่บ้านกลางสระเกศ และศูนย์อพยพวัดบ้านเชียงเพ็ญ อ.ป่าติ้ว จ.ว.ย.ส.ซึ่งมีประชาชนประสบภัยน้ำท่วมอพยพจากหมู่บ้านเชียงเพ็ญ บ้านเซซ่ง บ้านท่าลาด บ้านโนนตูม บ้านเซ มีจำนวน 70 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเด็ก โดยมีรองผอ.กอ.รมน.จ.ว.ย.ส. และ สสจ.จ.ว.ย.ส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัย มีผู้มารับบริการตรวจรักษา 61 ราย สร้างความดีใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อได้รับการช่วยเหลือ

------------------------------------

      พล.อ.ณัฐพล นาคพานิชย์ รอง ผบ.ทบ.ออกเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากดีเพลสชั่น คาจิกิ โดย พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจโรค ให้กำลังใจ พร้อมยาสามัญรักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.นาแซง และ ซึ่งมีน้ำท่วมสูง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก
ผลการปฏิบัติงาน : ยอดผู้รับบริการ 64 คน เป็นเชื้อรา ผื่นคันที่ผิวหนัง 14 คน อาการปวด 21 คน ทางเดินหายใจ 7 คน โรคเครียด 4 คน วิงเวียน 2 คน ทางเดินอาหาร 11 คน มีไข้ 3 คน ทำแผล 2 คน

------------------------------------

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจโรค ให้กำลังใจ พร้อมยาสามัญรักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ.บ่อแก ต.บึงเกลือ ซึ่งมีน้ำท่วมสูง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก

    • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง หอประชุมวัดไทรทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเช่นกัน โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ได้เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปและฝังเข็ม

    • รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ บ.บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัย มีการตรวจสุขภาพ และมอบยารักษาโรคให้แก่ประชาชน ณ วัดโพธิ์ชัยศรี โดยมีประชาชนที่เข้ารับการตรวจ จำนวน 87 คน ผลการตรวจประชาชนส่วนใหญ่มีโรคน้ำกัดเท้า ไข้หวัด และปวดกล้ามเนื้อ จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจได้ จำนวน 5 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัย

------------------------------------

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จัดชุดแพทย์เดินเท้า เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร จำนวนยอดผู้ประสบภัยที่รับบริการ จำนวน 42 ราย

• รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จัดชุดแพทย์เดินเท้า เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุล ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร จำนวนยอดผู้ประสบภัยที่รับบริการ จำนวน 68 ราย

• รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุล ณ วัดวังกระชัน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร จำนวนยอดผู้ประสบภัยที่รับบริการ จำนวน 28 ราย

• รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุล ณ วัดวังกระชัน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร จำนวนยอดผู้ประสบภัยที่รับบริการ จำนวน 129 ราย

------------------------------------

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.210 นำโดย พ.อ.สุระ สินโสภา รอง ผบ.มทบ.210(2) /รอง ผอ.ศบภ.มทบ.210 ลงพื้นที่ บ.บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ เข้าตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และเข้าดูแล กำลังพลของร้อยบรรเทาสาธารณภัย โดยแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคต่าง ๆ ที่มาในช่วงน้ำท่วม

     • โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราจัดกำลัง พล แพทย์ พยาบาล นายสิบพยาบาล น4 ส4 ลจ 2 นาย รถพยาบาล 1 คัน ตรวจรักษาประชาชนและดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่บ้านปู่พื้ม หมู่ 3 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว

------------------------------------

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจโรค ให้กำลังใจ พร้อมยาสามัญรักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จุดที่ 2 บ.นาเลิง ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีน้ำท่วมสูง ยอดผู้รับบริการรวม 95 คน 

     • รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจโรค ให้กำลังใจ พร้อมยาสามัญรักษาโรคและมอบน้ำดื่ม 50 แพ็ค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จุดที่ 3 หมู่ 8 บ้านแก่งข่า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีน้ำท่วมสูง มีประชากร จำนวน 102 คน ส่วนใหญ่เป็น ผญ. มีคนชรา 11 คน เป็นผู้ป่วยติดเตียง 1 คน ยอดผู้รับบริการรวม 52 คน

------------------------------------

วันที่ 7 ก.ย. 62 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจรักษาโรค ให้กำลังใจ พร้อมมอบยาจุดกันยุงและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูง มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 70 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
-กลุ่มอาการน้ำกัดเท้า แผลเปื่อยพุพองจำนวน 22 ราย
-กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อจำนวน 29 ราย
-กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน 6 ราย
-กลุ่มโรคนอนไม่หลับวิตกกังวลจำนวน 8 ราย
-กลุ่มโรคความดันโลหิตสูงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวน 5 ราย

     • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์บริการประชาชนบริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อพยพของประชาชนจากชุมชนท่าบั้งมั่ง ชุมชนเกตุเแก้ว ชุมชนหาดสวนยา มีผู้มาบริการตรวจรักษา 20ราย

     • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์บริการประชาชน โดยลงพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทีมชุดแพทย์ได้ตั้งจุดบริการตรวจโรค ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ที่ศูนย์อำนวยการบริการประชาชนผู้ประสบภัยบ้านกอก ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน โดยเป็นศูนย์ประสานงาน และดูแลประชาชน ในตำบล บ้านไทย ตำบลกลางใหญ่ ตำบลโนนรัง รวมถึงตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ประชาชนได้มาเข้ารับบริการ 72ราย ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเขื่องใน 4 ราย ทำแผลจำนวน 12 ราย ทีมแพทย์ได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจ ประชาชน ที่มารับบริการ

ในช่วงบ่ายได้จัดชุดพยาบาลจำนวน 1 ทีม ร่วมทีมเยี่ยมบ้านกับทีม สสอ.เขื่องใน เพื่อดูแลสุขภาพจิตประเมินความเครียด และดูแลการเจ็บป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน ให้คำแนะนำดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี้ด้วย ซึ่งประชาชนกล่าวขอบคุณเหล่าทหารแพทย์สำหรับความห่วงใยที่มอบให้ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

------------------------------------

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 62 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์บริการประชาชนบริเวณข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อพยพของประชาชนจากชุมชนท่าบั้งมั่ง ชุมชนเกตุเแก้ว ชุมชนหาดสวนยา ต่อมาระดับน้ำสูงขึ้น จึงย้ายพื้นที่บริการมายังเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีผู้มาบริการตรวจรักษา 60 ราย ส่วนใหญ่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ไข้ น้ำกัดเท้า ขอรับบริการล้างแผล และอาการไม่สุขสบายอื่น ๆ

     • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำโดยพ.อ.อนุชา ปิยสุทธิ์ ผอ.รพ.ค่าย ฯ ได้จัดชุดแพทย์บริการประชาชน โดยลงพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทีมชุดแพทย์ได้ตั้งจุดบริการตรวจโรค ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ที่ศูนย์อำนวยการบริการประชาชนผู้ประสบภัย บ้านกอก ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน โดยเป็นศูนย์ประสานงาน และดูแลประชาชน ในตำบลบ้านไทย ตำบลกลางใหญ่ ตำบลโนนรัง รวมถึงตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มีประชาชนได้มาเข้ารับบริการจำนวน 147 ราย ส่วนใหญ่มาด้วยอาการผื่นคัน ปวดกล้ามเนื้อ ไข้หวัด วิงเวียน มีผู้ป่วยส่งรักษาต่อรพ.เขื่องในจำนวน 2 ราย ทีมแพทย์ได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจ ประชาชน ทำให้ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

------------------------------------

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 62 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจรักษาโรค วัดความดันโลหิต ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านมะบ้า หมู่3 , บ้านนางาม หมู่4 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 75 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
-กลุ่มอาการน้ำกัดเท้า แผลเปื่อยพุพองจำนวน 43 ราย
-กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ จำนวน 20 ราย
-กลุ่มโรคนอนไม่หลับวิตกกังวล จำนวน 10 ราย
-ขาบวมอักเสบ จำนวน 2 ราย

     • ชุดช่วยเหลือ ประชาชน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มทบ.22 โดย ร.ต.ธเนศ จำรูญพงษ์ พร้อมกำลังพล นายสิบ พลทหารรวม 13 นาย เข้าปฏิบัติงานพื้นที่บ้านมะเดื่อโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     • รพ.ค่าสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดเดินเท้า
พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. ศูนย์อพยพ รอบๆ ทุ่งคำน้ำแซ่บ
2. ชุมชนลับแล
3. ข้างวัดวาริน-สวนสาธารณะ
4.เส้นทางหน้าสถานีตำรวจถึงค่ายฯ

กิจกรรม. เดินเยี่ยมทุกครอบครัว ปฐมพยาบาลเบื้องต้น. ทำแผล ล้างแผล แจกยา แก้ปวดลดไข้ ยา น้ำกัดเท้า ยาทาผื่นคัน โลชั่นกันยุง ให้สุขศึกษา ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ให้กำลังใจชาวบ้านที่เดือดร้อน

     • รายงานสรุป ปฏิบัติการชุดแพทย์ บ้านกอก อ.เขื่องใน ออกเดินทางจากรพ.วันที่ 9 ก.ย.62 เวลา 10.00น. กลับถึงรพ.วันที่ 9ก.ย.62 เวลา 19.30น.ถึงจุดหมาย & เริ่มปฏิบัติหน้าที่เวลา 11.00น.– สิ้นสุดปฏิบัติหน้าที่เวลา 18.00น.
ภารกิจ ออกหน่วยบรรเทาอุทกภัย(หน่วยชุดแพทย์เคลื่อนที่ บ้านกอก อ.เขื่องใน
ให้บริการ การตรวจและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำแผล ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การดูแลแผลในช่วงน้ำท่วม การป้องกันระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ ยุง
ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้ ยารักษาเชื้อรา น้ำกัดเท้า ท้องอืดท้องเฟ้อ วิงเวียน และอาการไม่สุขสบายอื่นๆ รวมถึงล้างแผล
บริการทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย

------------------------------------

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 62 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจรักษาโรค วัดความดันโลหิต ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านไชยวาน หมู่ที่7 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 68 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ จำนวน 25 ราย
- กลุ่มอาการน้ำกัดเท้า แผลเปื่อยพุพอง จำนวน 12ราย
- กลุ่มโรคนอนไม่หลับวิตกกังวล จำนวน 13 ราย
- กระเพราะอาหาร อักเสบ จำนวน 10 ราย
- ขาบวมอักเสบ จำนวน 1 ราย
- ไข้ ไอเจ็บ คอ 7 ราย

------------------------------------

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 62 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วัดความดันโลหิต ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านหนองแก่ง หมู่8 , บ้านวังยาว หมู่9 , บ้านวังเจริญ หมู่ 10 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 120 ราย

------------------------------------

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์นำโดย ผอ.รพ.ค่ายฯ จัดชุดแพทย์ดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัย บริเวณศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองวารินชำราบ และบริเวณทุ่งศรีเมือง ร่วมกับเสนารักษ์กองพัน พร้อมด้วย สสอ.วารินชำราบ เข้าพื้นที่ วัดหาดสวนสุข ได้มอบยาสามัญประจำบ้าน ทำแผล และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

    • รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป วัดความดันโลหิต ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านวังยาว หมู่9 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 55 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
-กลุ่มอาการน้ำกัดเท้า แผลเปื่อยพุพองจำนวน 20 ราย
-กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ จำนวน 16 ราย
-กลุ่มอาการวิงเวียนศีรษะ จำนวน 3 ราย
-กลุ่มอาการปวดท้อง กระเพาะอาหาร จำนวน 7 ราย
-กลุ่มอาการผื่นคัน จำนวน 4 ราย
-กลุ่มโรคนอนไม่หลับวิตกกังวล จำนวน 5 ราย

------------------------------------

 วันที่ 15 ก.ย. 62 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โดย พ.อ.อนุชา ปิยสุทธิ์ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์ ตรวจรักษา ผู้เจ็บป่วยจากอุทกภัยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้คำแนะนำการป้องกันโรคต่าง ๆ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน โลชั่นทากันยุง ยาบรรเทาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ยาทาน้ำกัดเท้า พูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนบริเวณทุ่งศรีเมือง และ บริเวณ สะพาน200ปีฯ และเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อัลบั้มภาพ