• img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

UPCOMING

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

23
กันยายน 2563
F A S T Stroke สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง
คำแนะนำ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของ Stroke
01
กันยายน 2563
โรคแทรกติดพัน เมื่อ..ความดันสูง
คำแนะนำ ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
28
สิงหาคม 2563
ลดน้ำหนักให้ ซัคเซส
คำแนะนำให้การลดความอ้วนอย่างถูกวิธี และไม่เกิดผลเสีย
19
สิงหาคม 2563
ชิคุนกุนย่า ระบาดทั่วไทย
ความแตกต่างของไข้ปวดข้อยุงลาย กับ ไข้เลือดออก
17
สิงหาคม 2563
เมนูปลา พาสุขภาพดี
The Benefits Of Eating Fish
13
สิงหาคม 2563
สุขภาพไต ใส่ใจดูแล
Take care of your kidneys
05
สิงหาคม 2563
ถาม - ตอบกัน เรื่องทำฟัน
หลากหลาย FAQ สุขภาพช่องปาก
09
กรกฎาคม 2563
เป็น เบาหวาน อาจ อาการหนัก
คุม เบาหวาน ต้านภาวะแทรกซ้อน
แสดงรายการทั้งหมด
22
กันยายน 2563
คุมเบาหวานออนไลน์ ไร้ภาวะแทรกซ้อน
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด
11
กันยายน 2563
หนึ่งคนรับสาย หลายคนแบ่งปัน ร่วมกันบริจาคโลหิต
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
27
สิงหาคม 2563
แผ่นช่วยจำ ความดันคุมได้
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จังหวัดสระแก้ว
20
สิงหาคม 2563
ต่อยอดตรวจสุขภาพ ด้วยบัตร 5 สี
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
11
สิงหาคม 2563
อุ่นใจ แม้ในยาม ติดเตียง
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
03
สิงหาคม 2563
ฝึกน้องทหารใหม่ อุ่นใจ ใส่ริสต์แบน
ผลงานและภารกิขโรงพยาบาลค่ายองคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี
13
กรกฎาคม 2563
Green Hospital บำบัดโรค บำบัดน้ำเสีย
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
แสดงรายการทั้งหมด
24
สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลกองทัพบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุแม่น้ำยมล้นตลิ่ง
การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
15
พฤษภาคม 2563
วปอ.59 มอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และแอลกอฮอล์เจล แก่กองทัพบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
15
พฤษภาคม 2563
ปธพ.8 มอบชุด PPE - ISOLATION GOWN แก่กรมแพทย์ทหารบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19\\\\\\\\n
14
พฤษภาคม 2563
อินทัช โฮลดิ้งส์ มอบห้องแยกและห้องตรวจเชื้อแก่กรมแพทย์ทหารบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
05
พฤษภาคม 2563
กรมแพทย์ทหารบก รับมอบเฟซชีลด์ จากกองทัพบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
01
พฤษภาคม 2563
เอ็กซิม แบงก์ และ อิตาเลียน-ไทย มอบตู้อบความดันลบให้กรมแพทย์ทหารบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
01
พฤษภาคม 2563
กรมแพทย์ทหารบก ส่งมอบห้องแยกโรค ให้โรงพยาบาลกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
27
เมษายน 2563
แม่ทัพภาคที่ 2 มอบตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี ให้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
แสดงรายการทั้งหมด
กรมแพทย์ทหารบก

เว็บไซต์หลักกรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 2560 - 2564

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

จดหมายเหตุ พบ.

จดหมายเหตุ กรมแพทย์ทหารบก

ดาวน์โหลด

รายการข้อมูลดาวน์โหลด กรมแพทย์ทหารบก

สอบถาม

สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน

เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมแพทย์ทหารบก
  • เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • 02-354-4421
  • www.amed.go.th
img