• img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

UPCOMING

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

05
สิงหาคม 2563
ถาม - ตอบกัน เรื่องทำฟัน
หลากหลาย FAQ สุขภาพช่องปาก
09
กรกฎาคม 2563
เป็น เบาหวาน อาจ อาการหนัก
คุม เบาหวาน ต้านภาวะแทรกซ้อน
22
มิถุนายน 2563
อยู่อย่างไร ห่างไกลมะเร็ง
วิธีดูแลสุขภาพ ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
02
มิถุนายน 2563
เพราะ ไข้หวัดใหญ่ ละม้าย โควิด-19
แยกตรงไหน ไข้หวัดใหญ่ กับ โควิด-19
22
พฤษภาคม 2563
ได้เวลา มะม่วง
ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับมะม่วง
28
เมษายน 2563
อยู่อย่างปลอดภัย ภายใต้ New Normal
ชีวิตวิถีใหม่ ในสถานการณ์โควิด-19
26
เมษายน 2563
จริง VS เชื่อ เพื่อสุขภาพ ตอน โควิด-19
ถาม ตอบ สารพันความเชื่อเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แสดงรายการทั้งหมด
11
สิงหาคม 2563
อุ่นใจ แม้ในยาม ติดเตียง
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
03
สิงหาคม 2563
ฝึกน้องทหารใหม่ อุ่นใจ ใส่ริสต์แบน
ผลงานและภารกิขโรงพยาบาลค่ายองคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี
13
กรกฎาคม 2563
Green Hospital บำบัดโรค บำบัดน้ำเสีย
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
26
มิถุนายน 2563
NAH Smart Health ตรวจร่างกายประจำปี เร็วดี มีข้อมูล
ผลงานและภารกิจโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12
มิถุนายน 2563
ผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ยกระดับเพื่อพี่น้องภาคกลาง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
13
เมษายน 2563
ขยายพื้นที่ มีมาตรฐาน โรงพยาบาลโควิด-19
การปรับปรุงและขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19
12
มิถุนายน 2562
สามประสานเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
แสดงรายการทั้งหมด
15
พฤษภาคม 2563
วปอ.59 มอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และแอลกอฮอล์เจล แก่กองทัพบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
15
พฤษภาคม 2563
ปธพ.8 มอบชุด PPE - ISOLATION GOWN แก่กรมแพทย์ทหารบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19\\\\\\\\n
14
พฤษภาคม 2563
อินทัช โฮลดิ้งส์ มอบห้องแยกและห้องตรวจเชื้อแก่กรมแพทย์ทหารบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
05
พฤษภาคม 2563
กรมแพทย์ทหารบก รับมอบเฟซชีลด์ จากกองทัพบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
01
พฤษภาคม 2563
เอ็กซิม แบงก์ และ อิตาเลียน-ไทย มอบตู้อบความดันลบให้กรมแพทย์ทหารบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
01
พฤษภาคม 2563
กรมแพทย์ทหารบก ส่งมอบห้องแยกโรค ให้โรงพยาบาลกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
27
เมษายน 2563
แม่ทัพภาคที่ 2 มอบตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี ให้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
27
เมษายน 2563
บริษัท ภัทรกร พลาสติก จำกัด มอบเฟซชีลด์สนับสนุนภารกิจกรมแพทย์ทหารบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
23
เมษายน 2563
บ.ชาครียะ จำกัด บริจาคเฟซชีลด์ และหน้ากาก N95 ให้กรมแพทย์ทหารบก
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19
แสดงรายการทั้งหมด
กรมแพทย์ทหารบก

เว็บไซต์หลักกรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 2560 - 2564

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

จดหมายเหตุ พบ.

จดหมายเหตุ กรมแพทย์ทหารบก

ดาวน์โหลด

รายการข้อมูลดาวน์โหลด กรมแพทย์ทหารบก

สอบถาม

สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน

เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมแพทย์ทหารบก
  • เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • 02-354-4421
  • www.amed.go.th
img