กิจกรรม

img

กรมแพทย์ทหารบก ร่วมรณรงค์ รักษ์น้ำ รักสุขภาพ

กรมแพทย์ทหารบก จัดทำอินโฟกราฟฟิคชุด รักษ์น้ำ รักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการร่วมกันประหยัดการใช้น้ำ สนับสนุนกองทัพบก ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่พี่น้องประชาชน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 1 2 3 4 5 6

คำแนะนำในการประหยัดน้ำ

1.การสำรวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในหน่วยงาน และที่พักอาศัย โดยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวหลังจากที่ทุกคนกลับบ้าน หรือออกจากบ้านไปทำงาน แล้วให้จดเลขมาตรวัดน้ำไว้ หากมีการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีใครปิดน้ำใช้ให้เรียกช่างมาซ่อมทันที

2.ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยหยดสีผสมอาหารในถังพักน้ำและสังเกตดูคอห่าน หากมีน้ำสีไหลลงมาโดยไม่ได้กดชักโครกให้รีบซ่อมแซมทันที

3.เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ และชักโครกประหยัดน้ำ

4.ไม่เปิดน้ำให้ไหลอยู่ตลอดเวลาขณะที่ล้างหน้าหรือแปรงสีฟันเพราะจะสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์นาทีละหลายๆลิตร

5.ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารมีทุกชนิด ลงในชักโครกเพราะจะสูญเสียน้ำปริมาณมากในการกดชักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ และจะทำให้ท่อน้ำเกิดอุดตัน

6.ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อเวลาอาบน้ำหรือต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนจะใช้น้ำปริมาณมากกว่าการใช้สบู่เหลว

7.ควรดื่มน้ำให้หมดทุกครั้ง และไม่ทิ้งน้ำที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดควรน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ หรือใช้ถูพื้นและใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆ

8.การล้างรถที่ใช้ในราชการหรือรถส่วนบุคคล ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาเพราะจะใช้น้ำมาก ควรล้างด้วยน้ำและฟองน้ำในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ำจะลดการใช้น้ำน้อยกว่าล้างแบบสายยาง

9.ล้างจานในอ่างหรือภาชนะที่ขังน้ำไว้ จะประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีปล่อยน้ำให้ไหลจากก๊อกน้ำตลอดเวลา

10.การรดน้ำต้นไม้ให้ใช้สปริงเกิล (Sprinkle) หรือฝักบัวรดน้ำแทนการฉีดน้ำด้วยสายยางและไม่ควร รดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไปเปล่าๆ แต่ควรรดน้ำต้มไม้ในตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่จะช่วยประหยัดน้ำได้มาก จากนั้นให้นำหลักการ 3 R คือลดการใช้น้ำ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงานและบ้านพักอาศัย

กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก 

อัลบั้มภาพ