กิจกรรม

img

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรมการสารวัตรทหารบกตำรวจตระเวน และ สำนักงานเขตพญาไท พัฒนาทำความสะอาดลำรางชุมชนวัดมะกอกกลางสวน(รักษาสภาพยั่งยืน) ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชตลอดแนวลำราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 ณ ชุมชนวัดมะกอก เขตพญาไท

อัลบั้มภาพ