กิจกรรม

ผู้แทนร้าน 71 กลการ มอบอุปกรณ์ป้องกันสู้ภัยโควิด-19

พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้กรุณารับมอบเฟซชีลด์ จำนวน 1,000 ชิ้น จากร้าน 71 กลการ โดยคุณเฉลิมพร ตั้งธรรมวาณิชย์ และ คุณสมจิตต์ เลิศปัญญาพล เพื่อนำไปใช้ในภารกิจ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องสุรนารี ในการนี้ กรมแพทย์ทหารบกจะได้ทยอยจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลทหารบกทั่วประเทศ 

>>กิจกรรมทั้งหมด
อัลบั้มภาพ