คำแนะนำ

img

ตัวอยู่บ้าน งานคืบหน้า

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดมาตรการ การรณรงค์ และคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (work@home หรือ work from home) เพื่อลดการเดินทาง การรวมกลุ่มในที่ทำงาน และส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างไรก็ดี การทำงานที่บ้าน ควรมีการเตรียมการที่ดี เพื่อให้สามารถคงประสิทธิภาพการทำงาน และได้ผลลัพธ์ของงาน เช่นเดียวกับการทำงานปกติ โดยมีคำแนะนำ ดังนี้

จัดพื้นที่ทำงานที่ชัดเจน

ขั้นตอนแรกที่สำคัญ คือการกำหนดพื้นที่ในบ้านเป็นพื้นที่ทำงานให้ชัดเจน สามารถตั้งโต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็น และเงียบสงบพอที่จะทำให้มีสมาธิในการทำงาน ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยง การใช้ห้อนั่งเล่น ห้องที่มีทีวี และหรือความบันเทิงอื่น ๆ เพื่อให้สามารถมุ่งไปที่งาน และทำสิ่งนั้นให้เสร็จ อย่างไรก็ดี เสียงเพลงเบาๆ อาจช่วยเพิ่มสมาธิได้เช่นกัน

ใช้เทคโนโลยีช่วยทำงาน

การทำงานที่บ้านอาจจำเป็นต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนซอฟต์แวร์หรือแอพลิเคชั่น ที่ช่วยให้สามารถทำงานหรือติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว เช่นปัจจุบัน หลายหน่วยงานมักใช้ การประชุมทางไกล หรือ VTC (Video Tele-Conference) ทดแทนการประชุมในห้องประชุม เป็นต้น

กำหนดเวลาทำงาน

เมื่อได้สถานที่และอุปกรณ์ที่พร้อมแล้ว ควรมีการกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ชัดเจน เช่นเดียวกับเมื่ออยู่ที่สำนักงาน ทั้งนี้ ช่วงเวาการทำงานที่บ้านอาจยืดหยุ่น หรือเหลื่อมกับเวลาทำงานในที่ทำงานได้ตามความเหมาะสม การกำหนดเวลาทำงานจะช่วยให้วางแผนการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆของชั่วโมงทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดสภาพที่ต้องทำงานไม่หยุด จนสูญเสียการใช้ชีวิตประจำวันปกติไป ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุดจะต่างกันไปในแต่ละบุคคล จึงอาจปรับเวลาทำงานให้อยู่ในช่วงดังกล่าว

ทบทวนงานที่ต้องทำประจำวันทุกเช้า

การทำงานที่บ้านอาจไม่มีหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาที่คอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด อาจจทำให้ไม่เห็นลำดับความสำคัญของงานภารกิจ หรือระยะเวลาของงานแต่ละชิ้นเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทบทวนลำดับความสำคัญของงานในวันนั้น ๆ และสร้างรายการของงานที่ต้องทำอย่างเหมาะสมลงในสมุดโน๊ต โดยควรกำหนดเป้าหมายและเวลาที่จะทำงานนั้นๆ ไว้ด้วย

 

ดูแลสุขภาพ

การออกกำลังกาย ช่วยเพิ่มเอนดอร์ฟินซึ่งจะเพิ่มความสุขความเพลิดเพลิน และอาจส่งผลดีต่อการทำงาน การยืดเหยียดร่างกาย จะช่วยในการรักษาท่าทางที่ดี ลดความเมื่อยล้าจากการนั่งทำงาน รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำงานจากบ้าน มักทำให้เข้าถึงของขบเคี้ยวต่างๆ ได้ง่าย จนอาจเป็นที่มาของการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ควรเน้นการทานผักผลไม้ เป็นประโยชน์กับระบบต่างๆในร่างกาย

ห่างโซเชียลมีเดีย ครอบครัว สัตว์เลี้ยง ในช่วงทำงาน  

ปัจจุบัน โซเชียลมีเดียอาจผลาญเวลาในแต่ละวันได้อย่างมหาศาลหากไม่ระมัดระวัง การลดการใช้โซเชียลมีเดียที่ไม่เกิดประโยชน์ จะช่วยลดสิ่งรบกวนในการทำงานได้อย่างชัดเจน โดยอาจปิดการแจ้งเตือนโซเชียลมีเดียต่างๆ ในระหว่างวัน หรือปิดเสียงการแจ้งเตือนในโทรศัพท์  อย่างไรก็ดี อาจเป็นเรื่องยากในกรณีของครอบครัว และสัตว์เลี้ยงที่มักต้องการความสนใจ กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกับสมาชิกในครอบครัวเสียก่อน

อัลบั้มภาพ