กิจกรรม

นักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 350,000 บาท จาก นักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ  การลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 6 เพื่อมอบให้กับ พบ., รพ.รร.6 และ รพ. สังกัด ทบ. นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องสุรนารี

>>กิจกรรมทั้งหมด
อัลบั้มภาพ