คำแนะนำ

img

ทดสอบยา ค้นคว้าวัคซีน

แถลงการณ์ความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีน COVID-19 โดยองค์การอนามัยโลก

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 องค์การอนามัยโลก ได้รับแจ้งถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ ที่ตรวจพบในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวันที่ 7 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ของจีนระบุว่าไวรัส SARS-CoV-2 เป็นสาเหตุของโรค และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดชื่อโรคนี้ว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคขององค์การอนามัยโลก แนวทางการวิจัยพัฒนาได้รับการเปิดเผย เพื่อเร่งการพัฒนาวัคซีนและการบำบัดรักษา ภายใต้การประสานงานของ องค์การอนามัยโลก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวัคซีนต่อต้าน COVID-19 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้เรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 และดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจในการทำงาน

แถลงการณ์

พวกเราคือนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ ผู้สนับสนุน และผู้ผลิต ที่มารวมตัวกัน เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งประสานงานโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อช่วยเร่งค้นคว้าและผลิตวัคซีนโรค COVID-19 แม้การผลิตวัคซีนที่สามารถใช้ได้ทั่วไปจำเป็นต้องใช้เวลา แต่วัคซีนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดใหญ่ได้ ในระหว่างนี้ เราขอชื่นชมการดำเนินการตามมาตรการในชุมชน ที่ลดการแพร่กระจายของไวรัสและปกป้องประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง และให้คำมั่นที่จะใช้เวลาที่ได้จากการชะลอการระบาด ด้วยมาตรการดังกล่าว เพื่อพัฒนาวัคซีนให้เร็วที่สุด เราจะพยายามอย่างต่อเนื่อง ในกาทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความร่วมมือ และแบ่งปันข้อมูลทั่วโลก อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราเชื่อว่าความพยายามเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความซ้ำซ้อนของการดำเนิน และเพิ่มโอกาสที่จะสามารถคิดค้นวัคซีนที่ใช้ได้ผล และมีความปลอดภัยได้สำเร็จ

คณะผู้เชี่ยวชาญ องค์การอนามัยโลก

 

อัลบั้มภาพ