คำแนะนำ

img

หา ง๊าย.. ง่าย.. ใช้น้ำกับสบู่ สู้โควิด-19

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับการล้างมือมากขึ้น อย่างไรก็ดี นอกจากวิธีการล้างมือที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว ทั้งองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานสาธารณสุขของไทย ยังเน้นย้ำและแนะนำให้ใช้การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ จึงจะมีผลต่อการกำจัดเชื้อโรค ซึ่งรวมถึงไวรัสโคโรนา 2019 บนมือของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้การใช้เจลแอลกอฮอล์ ทดแทนน้ำและสบู่ จะเป็นกระแสจนเกิดการขาดตลาด มีราคาแพง แต่จริงๆ แล้ว แอลกอฮอล์ที่จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส ต้องมีความเข้มข้นตั้งแต่ 70% ซึ่งด้วยคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ที่ระเหยง่าย และการผลิตที่อาจไม่มีการควบคุมคุณภาพในช่วงที่มีความต้องการซื้อหาเจลแอลกอฮอล์จำนวนมาก จึงอาจมีเจลแอลกอฮอล์จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้คุณภาพ รวมไปถึงการใช้ที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะต้องใช้เวลาในการถูมือ 20 – 30 วินาที จึงอาจส่งผลให้กำจัดเชื้อได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ สบู่ จึงเป็นทางเลือกที่ดีและหาได้ง่ายที่สุดในการกำจัดเชื้อไวรัส ด้วยการละลายเยื่อไขมัน ที่เป็นโครงสร้างของไวรัส ทำให้ไวรัสหยุดการทำงาน ทั้งนี้ โครงสร้างของเชื้อไวรัสประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) โปรตีน และไขมัน เมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจาม พบว่าละอองฝอยขนาดใหญ่ที่มีเชื้อไวรัสอยู่ จะไปได้ไกล 1- 2 เมตร และแม้ละอองเหล่านี้ที่ไปเกาะอยู่บนพื้นผิวต่างๆ จะแห้งเร็ว แต่ไวรัสจะยังไม่หยุดการทำงาน หากสัมผัสกับพื้นผิวดังกล่าว ไวรัสจะทำปฏิกิริยากับโปรตีนและกรดไขมันในเซลล์ที่ตายแล้วบนผิวหนัง ส่งผลให้ไวรัสเกาะแน่นอยู่บนผิวเหมือนกับกาว และเมื่อนำมือมาสัมผัส ตา จมูก ปาก จึงเกิดการแพร่เข้าสู่ร่างกาย

ด้วยเหตุนี้ กำจัดเชื้อไวรัสด้วยการล้างมือกับน้ำเปล่าจึงไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากไวรัสเกาะแน่นอยู่บนผิวหนัง แต่น้ำสบู่จะมี แอมฟิไฟล์ (Amphiphile) ที่เป็นสารคล้ายไขมัน มีโครงสร้างบางส่วนคล้ายคลึงกับไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์ของไวรัส จึงทำให้โมเลกุลของสบู่สามารถกำจัดไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์ของไวรัสได้ ในลักษณะเดียวกันกับการกำจัดสิ่งสกปรกทั่วไปออกจากผิวหนังของเรา นอกจากนี้ สบู่ยังสลายปฏิกิริยาที่ยึดองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของไวรัส จึงทำลายโครงสร้างของไวรัสอีกทางหนึ่ง

ข้อดีของสบู่ นอกจากจะหาซื้อได้ง่ายแล้ว การล้างมือแต่ละครั้ง ยังใช้ปริมาณสบู่เพียงเล็กน้อย ก็สามารถถูให้สะอาดได้ทั่วทั้งมือ แต่ทั้งนี้ควรล้างมืออย่างถูกวิธีควบคู่ไปด้วย

 

อัลบั้มภาพ