คำแนะนำ

img

หมั่น เช็ด ถู สู้..โควิด-19

โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยติดต่อผ่าน การสูดลมหายใจเอาละอองเสมหะ (Droplet) ที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป กรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราถูกผู้ป่วยไอ จาม ใส่ หรือพูดคุยกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน

 

ส่วนอีกทางหนึ่งคือการสัมผัส (Contact) กับละอองเสมหะเหล่านั้น โดยมักจะเป็นมือของเราที่สัมผัสพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกับผู้อื่น เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ซึ่งอาจมีละอองเสมหะที่มีเชื้อไวรัสตกอยู่ แล้วนำมือมาจับบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก จึงมีคำแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% และให้สถานที่ที่มีผู้คนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า จัดหาแอลกอฮอล์เจลตั้งไว้ประจำจุดต่างๆ เช่น ประตูทางเข้า-ออก และหน้าลิฟต์ เพื่อให้คนที่ผ่านไปมาทำความสะอาดมือตัวเองก่อนไปหยิบจับของที่ใช้ร่วมกัน

 

ดังนั้น การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสเชื้อ จึงมีความสำคัญ เนื่องจากการไอ จาม ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และมีละอองเสมหะตกไปเกาะตามพื้นผิว เช่น โต๊ะ พื้นห้อง เฟอร์นิเจอร์ หรือใช้มือปิดปากเวลาไอ จาม แล้วไปหยิบจับพนักพิงเก้าอี้ ลูกบิด หรือกดลิฟต์ เป็นต้น

 

หากเป็นพื้นผิวที่มีการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แล้ว หรือมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 พักอาศัยอยู่ ก่อนการทำความสะอาด ผู้ทำความสะอาดควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เรียงจากหัวจรดเท้าได้แก่ หมวกคลุมผม แว่นใสขนาดใหญ่ (แว่นกันลม) หน้ากากอนามัย ผ้าพลาสติกกันเปื้อน ถุงมือยางชนิดยาว รองเท้าบู๊ต นอกจากนี้ควรเลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีด้ามจับ เช่น ที่โกยผง ไม้ถูพื้น เป็นต้น

 

น้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดที่ สามารถหาซื้อและเตรียมได้ง่าย มี 3 กลุ่ม ได้แก่

 

1. แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% สำหรับเช็ดพื้นผิวสัมผัสหรือผิวโลหะ

2. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 500 ppm (0.05%) สำหรับถูพื้นห้อง วิธีการเตรียมคือ ไฮเตอร์ (ความเข้มข้น 6%) 1 ฝาเล็ก (10 มิลลิลิตร) + น้ำ 1 ลิตร (จะได้ความเข้มข้นเกือบ 600 ppm)

3. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 5,000 ppm (0.5%) สำหรับทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมูก/น้ำลาย/เสมหะ/อุจจาระ/ห้องน้ำ วิธีการเตรียมคือ ไฮเตอร์ (ความเข้มข้น 6%) 1 ขวดเล็ก (500 มิลลิลิตร) + น้ำ 5 ลิตร (อย่างนี้จะได้ความเข้มข้นเกือบ 5,500 ppm)

 

ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในวันถัดมาเป็นเวลา 1 วัน

 

ทั้งนี้ วิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุดคือการเช็ดถูอย่างต่อเนื่อง (Steady Sweeping Motion) ไม่ควรใช้การฉีดหรือพ่นน้ำยา เนื่องจากจะทำให้เกิดละอองน้ำกระจายขึ้นมา ซึ่งถ้ามีเชื้อค้างอยู่บนพื้นผิวนั้นก็จะทำให้เชื้อฟุ้งลอยมาเปื้อนตัวผู้ทำความสะอาดและเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบริเวณนั้นได้ 

  

สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว ในสถานที่ทั่วไป เช่น พื้นที่ส่วนกลางในสำนักงาน ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย ควรมีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเป็นประจำอย่างน้อยวันละครั้ง ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% หากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ควรเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเป็นทุก 2 ชั่วโมง

อัลบั้มภาพ