กิจกรรม

หน่วยแพทย์ ทบ. ร่วมดูแลประชาชนในช่วงภัยแล้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และการตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
***************
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 1000 พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 มอบหมายให้ พันเอก มานพ ไขขุนทด รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และการตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 โดย กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์, จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการเเก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งสามารถนำพาทุกภาคส่วนสนธิกำลัง ยุทโธปกรณ์ และงบประมาณที่มีอยู่ของหน่วยงาน ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเริ่มดำเนินการจากระดับหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป
***************
ในการนี้ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว ผลการปฏิบัติ
มีผู้มารับบริการ 67 ราย
1.ขอรับเกลือแร่ 3 ราย
2.ขอรับยาแก้ปวดลดไข้ 8 ราย
3.ขอรับยาลดกรดแก้ปวดท้องกระเพาะอาหาร 1 ราย
4.มีอาการหน้ามืดเป็นลม 5 ราย
5.ขอรับแอมโมเนีย 50 ราย

อัลบั้มภาพ