กิจกรรม

ควงน้องถุงผ้า รับยาทุกช่อง

กรมแพทย์ทหารบก จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกสนับสนุนมาตรการและการรณรงค์ การลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้โรงพยาบาลกองทัพบกทั่วประเทศ ได้ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ในการนำถุงผ้ามารับยากลับบ้าน โดยงดการแจกถุงพลาสติก

อัลบั้มภาพ