กิจกรรม

คำแนะนำสำหรับประชาชน พระราชพิธีเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค

กรมแพทย์ทหารบก และหน่วยสายแพทย์ ทบ. ร่วมตัดชุดแพทย์เดินเท้า ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยการสนธิกำลัง แพทย์ และนายสิบพยาบาล จาก รพ.อ.ป.ร., รพ.ค่ายสุรนารี, รพ.ค่ายจักรพงษ์, รพ.จปร., รพ.ค่ายธนะรัชต์, รพ.ค่ายสุรสีห์, รพ.ค่ายนวมินทราชินี, รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์, รพ.ค่ายอดิศร และ รพ.ค่ายภาณุรังษี

อัลบั้มภาพ