กิจกรรม

img

ชิม ช้อป ใช้ ได้สุขภาพ

กรมแพทย์ทหารบก ร่วมสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ ของรัฐบาล โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ

อัลบั้มภาพ