คำแนะนำ

img

หนูทำได้..ไง? : กลไลเกิดโรคฉี่หนู

อินโฟกราฟฟิค หนูทำได้..ไง? : กลไกเกิดโรคฉี่หนู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง เรียงตามลำดับเหตุการณ์ 1 2

โรคเลปโตสไปโรซิส

สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่อยู่ในฉี่หนูหรือสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข สุกร โค กระบือ รวมทั้งสัตว์ป่าและสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์รังโรค

การติดต่อ โดยเชื้อจะปะปนอยู่ในน้ำและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน โคลน แอ่งน้ำ ร่องน้ำ น้ำตก ที่ชื้นแฉะมีน้ำท่วมขัง เมื่อคนเดินย่ำน้ำหรือเล่นน้ำนาน ๆ เชื้อก่อโรคจะเข้าสู่รางกายทางผิวหนังที่เปื่อยทางบาดแผล รอยถลอก รอยขีดข่วน เยื่อบุจมูก เยื่อบุตา หรือเข้าทางเยื่อบุในช่องปาก บางครั้งอาจติดเชื้อโดยการกินอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อที่หนูมาฉี่รดไว้

อาการ ผู้ป่วยจะมีอาการหลังได้รับเชื้อ 2-29 วัน ส่วนมากประมาณ 2 สัปดาห์ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา อาจมีตาแดง คอแข็ง มักมีไข้ติดต่อกันหลายวันสลับไข้ลด อาจมีผื่นที่เพดานปาก ระยะท้ายอาจมีตับวาย ไตวาย ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น ด้งนั้นเมื่อมีอาการปวดศีรษะฉับพลัน มีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากมีประวัติและพฤติกรรมเสี่ยงให้รีบพบแพทย์โดยด่วน เพื่อขอรับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะถ้าทิ้งไว้นานอาจเสียชีวิตได้

การป้องกันและควบคุม ล้างมือ ล้างเท้า ให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำ เมื่อถูกน้ำสกปรกควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง อย่าปล่อยให้อับชื้นเป็นเวลานาน การใช้เครื่องป้องกันต่าง ๆ ให้เป็นนิสัย เช่น การใช้รองเท้าบูท ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ชื้นแฉะที่มีการเลี้ยงสัตว์ และสัมผัสฉี่สัตว์ ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเพื่อควบคุมหนู

กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก

อัลบั้มภาพ