กิจกรรม

img

คนไทย คนละไม้ คนละมือ (Join Hands for Thailand)

กรมแพทย์ทหารบก และหน่วยแพทย์กองทัพบก จัดทำสื่อรณรงค์สร้างความร่วมมือปรองดองของคนไทย ในการดูแลสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านแคมเปญ "คนไทย คนละไม้ คนละมือ" (Join Hands for Thailand) อาทิ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การคัดแยกขยะและทิ้งขยะถูกที่ การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

อัลบั้มภาพ