คำแนะนำ

img

ทำอย่างไร เมื่อไฟหมด

(อินโฟกราฟฟิค ทำอย่างไร เมื่อไฟหมด ท้ายบทความ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 1 2

Burnout Syndrome หรือโรคหมดไฟในการทำงาน เป็นสภาวะทางการแพทย์ ตามการประกาศขององค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม 62 มีอาการที่สำคัญคือ เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ หดหู่ ความสามารถในการทำงานลดลง ปฏิเสธงาน Burnout Syndrome แตกต่างจากความเกียจคร้าน ในการทำงาน หรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในงาน ขณะเดียวกัน Burnout Syndrome อาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า ที่มีอาการรุนแรงกว่า

สาเหตุของ Burnout Syndrome เกิดได้จากทั้งปัจจัยเรื่องงาน เช่น ต้องรับผิดชอบงานสูงและมีผลเสียรุนแรงหากไม่สำเร็จ ทำงานหนักเกินไป ขาดการพักผ่อน ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไป ไม่ได้รับการยอมรับ หรือทำงานที่ไม่มีความถนัด นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในที่ ทำงานที่มีความเครียด ความกดดันตลอดเวลา หรืออยู่ในที่หน่วยงานไม่มีความมั่งคง เป็นต้น

เมื่อเริ่มพบว่าตนเอง อยู่ในข่ายที่อาจจะเป็นโรค Burnout Syndrome ควรหาทางปรับการใช้ชีวิต เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพอ หากิจกรรมในวัยหยุด อาจลาพักผ่อนเพื่อให้ห่างจากงานบ้าง ทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงหรือลดสิ่งกระตุ้นทั้ง กาแฟ บุหรี่ และแอลกอฮอล์ จัดเวลาและลำดับการทำงานให้แต่ละวันมีงานที่ลุล่วง และลดการใช้โซเชียลมีเดียลง

อย่างไรก็ดี การรักษาโรค Burnout Syndrome โดยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยทำมาตลอดย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากปล่อยไว้นานขึ้น ภาวะหมดไฟอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้า ที่ซับซ้อนและรักษายากขึ้น ดังนั้น หากรู้สึกว่ามีอาการรุนแรง มีผลต่อร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว

 

อัลบั้มภาพ