กิจกรรม

img

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าจับมือ CAT เทเลคอมให้บริการ free wifi แก่ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับ CAT เทเลคอม ให้บริการ free wifi กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยในระยะแรก สามารถใช้ได้ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 1-7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเปิด wifi ที่โทรศัพท์มือถือ แล้วเลือก @Free Google station-CAT ใส่ชื่อผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ แล้วกดเชื่อมต่อ