คำแนะนำ

img

รู้จัก วัคซีนไข้หวัดใหญ่

Influenza (Flu) Vaccine (Inactivated or Recombinant):
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย
สิ่งที่ควรทราบ

1.ทำไมต้องฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ (flu) เป็นโรคที่ติดต่อได้อย่างกว้างขวางซึ่งจะระบาดทุกฤดูหนาวทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม
โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งถึงบุคคลหนึ่งโดย แพร่จากการไอ จามและการสัมผัส
ใคร ๆ ก็สามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ สามารถติดได้อย่างรวดเร็วและอาจเป็นอยู่หลายวัน อาการที่เป็นขึ้นอยู่กับอายุ แต่อาจรวมถึง:
. มีไข้/หนาวสั่น
. เจ็บคอ
. ปวดกล้ามเนื้อ
. เมื่อยล้าอ่อนเพลีย
. ไอ
. ปวดศีรษะ
. นํ้ามูกไหลหรือคัดจมูก

ไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เกิดปอดบวมและการติดเชี้อในกระแสโลหิตได้ รวมทั้งทำให้เกิดอาการท้องเสียและชักในเด็กได้ ไข้หวัดใหญ่จะทำให้ท่านมีอาการแย่ลงหากท่านมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจหรือโรคปอด
บุคคลบางคนเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่จะป่วยมากกว่าผู้อื่น บุคคลเหล่านี้คือทารก เด็กเล็ก ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางชนิดหรือระบบภูมิต้านทานตํ่า
ในแต่ละปีคนเป็นจำนวนพัน ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ต้องเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่และอีกจำนวนมากมายที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถ:
• ป้องกันไม่ให้ท่านเป็นไข้หวัดใหญ่
• ทำให้ท่านมีอาการป่วยน้อยลงหากท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ และ
• ป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่น

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายหรือ recombinant
ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หนึ่งครั้งในแต่ละฤดูไข้หวัดใหญ่ ส่วนเด็กที่มีอายุ 6 เดือนถึง 8 ปี อาจต้องฉีดสองครั้งในฤดูไข้หวัดใหญ่เดียวกัน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายจะมีส่วนผสมของสารตะกั่วเล็กน้อยที่เรียกว่าไธเมอโรซอล (thimerosal) เพื่อการเก็บรักษาเชื้อให้คงสภาพไว้ จากการศึกษาพบว่าไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ไม่มีส่วนผสมของไธเมอโรซอลก็มีใช้ด้วย
วัคซีนชนิดนี้ไม่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ผสมอยู่ จึงไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เกิดไข้หวัดใหญ่
มีไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่มากมายหลายชนิด และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ละปีจึงต้องผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ขึ้นเพื่อป้องกันเชี้อไวรัส 3 ถึง 4 ตัวที่ทำให้เกิดโรคในปีนั้น ในขณะที่วัคซีนไม่สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ทุกสายพันธุ์ แต่ก็ยัง
สามารถให้การป้องกันได้บ้าง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกัน:
• ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเขื้อไวรัสที่ไม่มีอยู่ในส่วนผสมของวัคซีน
• อาการที่ดูเหมือนกับไข้หวัดใหญ่แต่ไม่ใช่
ร่างกายจะเริ่มสร้างภูมิต้านทานต่อโรคประมาณสองสัปดาห์ และจะป้องกันไปได้ตลอดฤดูไข้หวัดใหญ่

3. บางคนไม่ควรรับการฉีดวัคซีนนี้
แจ้งให้บุคคลที่จะฉีดวัคซีนให้ท่านทราบ:
• ถ้าท่านเคยมีอาการแพ้อย่างรุนแรง ถึงขั้นเป็นอันตรายแก่ชีวิต ถ้าท่านเคยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออาการแพ้อย่างรุนแรงต่อส่วนผสมของวัคซีน ท่านอาจได้รับคำแนะนำให้งดฉีดวัคซีน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ส่วนมากแต่ไม่ทั้งหมดที่มีส่วนผสมของไข่เล็กน้อย
• ถ้าท่านเคยเป็นโรคกิลเลน-บาร์เร่ ซินโดรม
(เป็นอัมพาตชนิดหนึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า GBS) หรือใคร
ก็ตามที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคนี้ไม่ควรรับการฉีดวัคซีนนี้ ควรปรึกษากับแพทย์ของท่าน
• ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย ปกติแล้วท่านสามารถรับการฉีดวัคซีนได้หากมีอาการป่วยเล็กน้อย แต่ท่านอาจได้รับคำแนะนำให้กลับมาฉีดเมื่อท่านมีอาการดีขึ้น

4. ความเสี่ยงต่ออาการแพ้วัคซีน
วัคซีนก็เหมือนยารักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดผล ข้างเคียงได้
บุคคลส่วนมากที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มัก ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด
ปัญหาเล็กน้อย ที่ตามมาหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน:
. ระบม แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด
. เสียงแหบ
. เจ็บตา ตาแดงหรือคันตา
. ไอ
. มีไข้
. ปวดเมื่อย
. ปวดศีรษะ
. คัน
. อ่อนเพลีย
ถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด แล้วควรหายเองภายใน 1-2 วัน

ปัญหาที่มากขึ้น ที่ตามมาหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน:
• อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคกิลเลน-บาร์เร่ ซินโดรม GBS ความเสี่ยงนี้มีเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 2 รายในจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 1 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
• เด็กเล็กซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายและวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (PCV13) และ/หรือ DTaP ในเวลาเดียวกัน มักจะพบว่าเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอาการชักจากการมีไข้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแพทย์ของท่าน แจ้งให้แพทย์ทราบหากเด็กที่กำลังจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เคยมีอาการชักมาก่อน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆก็ตาม:
• อาการเป็นลมหมดสติชั่วครู่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับกระบวนการรักษาต่าง ๆ รวมทั้งการฉีดวัคซีน การนั่งหรือนอนประมาณ 15 นาทีหลังได้รับการฉีดวัคซีนสามารถช่วยป้องกันการเป็นลมและการบาดเจ็บที่เกิดจากการล้มได้ แจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านมีอาการเวียนศีรษะ สายตาเปลี่ยนแปลงหรือหูอื้อ
• บางท่านหลังจากการได้รับการฉีดวัคซีนอาจมีอาการปวดไหล่ข้างที่ฉีดวัคซีนมากจนทำให้ยกแขนลำบาก แต่เกิดขึ้นน้อยมาก
• ยาต่าง ๆ สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงได้ปฏิกิริยาที่เกิดจากวัคซีนเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นน้อยมาก ประมาณ 1 ในล้าน และหากเกิดขึ้นปกติจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีน
เช่นเดียวกับยาที่วัคซีนอาจมีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

5. ควรทำอย่างไรถ้ามีอาการแพ้อย่างรุนแรง
สิ่งที่ควรสังเกตุ
• สังเกตุอาการผิดปกติต่าง ๆ เช่น อาการแพ้อย่างรุนแรง มีไข้สูงหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
อาการแพ้อย่างรุนแรงรวมถึงเป็นผื่น บวมทั้งใบหน้าและลำคอ หายใจไม่สะดวก หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ และอ่อนเพลีย อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในสองสามนาทีถึงสองสามชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีน
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
• หากท่านคิดว่าเป็นปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงหรือเหตุฉุกเฉิน อื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถรอได้ ให้เรียก 1669 หรือพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรศัพท์หาแพทย์ของท่าน

ที่มา : 

Vaccine Information Statement (Interim)
Inactivated Influenza Vaccine

Translation provided by Asian Pacific Health Care Venture Inc.

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2019 ซีกโลกใต้ (รวมประเทศไทย)
ประกอบด้วยสายพันธุ์ จำนวน 4 สายพันธุ์ ดังนี้
1. A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus
2. A/Switzerland/8060/2017 (H3N2)-like virus
3. B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage)
4. B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

บทความเพิ่มเติม

ไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ