คำแนะนำ

img

ระวัง โรคหัวใจ

(อินโฟกราฟฟิค ระวัง โรคหัวใจ ท้ายบทความ)

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ Myocardial Infarction (MI) หรือ Heart Attack คือภาวะที่ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจ จนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงและตายในที่สุด 

สาเหตุ
เกิดจากการที่ก้อนไขมันในเส้นเลือดหัวใจเกิดการปริแตกออกทำให้เกิดการจับตัวกันของเลือด ทำให้เลือดไปเลียงหัวใจไม่ได้ สาเหตุที่เกิดจากการปริแตกของก้อนไขมัน อาจจะพบได้ว่าผู้ป่วยออกกำลังมามากก่อนมีอาการ หรือมีอารมณ์เครียด หรือเกิดหลังจากการเสียเลือด เช่นการผ่าตัด

อาการของโรค
อาการที่สำคัญคือ เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอาไรมากดทับตลอดเวลา อาจมีอาการอึดอัด หายใจไม่ออก และมีอาการเจ็บร้าวไปที่คอ แขน หรือหลังได้ อาการมักจะรุนแรงและเป็นนานมากกว่า 30 นาทีขึ้นไป
อาการอื่นๆที่อาจพบได้คือ คลื่นไส้ อาเจียน  อ่อนเพลีย ใจสั่น เวียนศรีษะ เหงื่อออก เหนื่อยหอบ แน่นในท้อง 


การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
การรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับ
1. การให้ออกซิเจน
2. การให้ยาแก้ปวด
3. การใช้ยายขายหลอดหลอด
4. การใช้ยาป้องกันเลือดแข็งตัว หรือ ยาละลายลิ่ม
5. การรักษาอย่างอื่น ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆไป
โดยทั่วๆไปผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีแพทย์เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจโดยเฉพาะผู้ป่วยอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลว เกดขึ้นได้ ผู้ป่วยควรจะได้รับการตรวจสัญญาณชีพจรบ่อยๆ  และควรจะได้บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ตลอดเวลา
ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว ให้อมยาไนโตรกลีเซอรีน หรือ ไนเตรตใต้ลิ้น แล้วรีบมาโรงพยาบาล

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรค 
1. เพศชายอายุ 40 ปี เพศหญิงวัยหมดประจำเดือน
2. การสูบบุหรี่
3. ภาวะไขมันในเลือดสูง
4. ความดันโลหิตสูง
5. โรคเบาหวาน
6. อ้วน

วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
1. ความคุมความดันโลหิตสูง โดยควบคุมอาหาร และการใช้ยา
2. เลิกบุหรี่
3. ลดระดับความมันในเลือด โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันจากสัตว์ น้ำมันมะพร้าว และกะทิ
4. ปรับปริมาณแคลลอรี่ในอาหารให้พอดี เพื่อให้ได้น้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับความสูง
5. ออกกำลังกายพอประมาณทุกวัน หรืออย่างน้อย ครั้งละ 20 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
6. ถ้าเป็นเบาหวานควรควบคุมน้ำตาลให้ดี

การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (Percutaneous  Coronary Intervention PCI)
การขยายหลอดเลือดหัวใจเป็นการรักษาที่ตีบหรืออุดตันจากกลิ่มเลือดหรือก้อนไขมัน เพื่อให้เลือดสามารถไหลผ่านบริเวณที่ตีบได้ดีขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดหล่อเลี้ยง และรักษาอาการเจ็บแน่นหน้าอก
วิธีการจะคล้ายกับการฉีดสีถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือด โดยแพทย์จะสอดสายไปตามลอดเลือดและใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายในปัจจุบันส่วนมากจะใช้ลวดในการถ่างขยายร่วมด้วย

ผู้ป่วยประเภทใดที่จะได้รับการรักษาโดยวิธีนี้
1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และแพทย์นัดมารักษา
2. ผู้ที่มีเจ็บแน่นหน้าอก และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยช่วงเวลาของการเจ็บแน่นหน้าอกนาน 
6–12 ชั่วโมง

ประโยชน์ของการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
1. การใช้บอลลูนมีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้ยาละลายลิ่มเลือด เพราะมีโอกาศเปิดหลอดเลือดที่อุดตันให้มีการไหลเวียนที่ใกล้เคียงกับปกติได้ถึง ๙๐%
2. อุบัติการณ์ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ น้อยกว่าการใช้ยาละลายลิ่มเลือด
3. อัตราการเกิดเลือดอกในสมอง น้อยกว่าการใช้ยาละลายลิ่มเลือด
4. ใช้ในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลภายใน ๖–๑๒ ชั่วโมง หลังจากเกิดอาการแน่นหน้าอก

ข้อควรปฏิบัติหลังจากได้รับการรักษาด้วยวิธี PCI
1. ผู้ป่วยจะต้องนอนราบแลเหยียดขาข้างที่ทำหรือห้ามงอข้อมือข้างที่ทำ เป็นเวลา6-12  ชั่วโมง  ภายหลังการรักษา โดยที่แถบรัดที่ข้อมือ  หรือถุงทรายวางทับบริเวณขาหนีบที่สอดเข้มเข้าไปเพื่อหยุดเลือด
2.  หากไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในวันถัดไป
3.  ไม่ต้องตกใจ  หากพบว่ามีรอยช้ำและอาการขัดเวลาเดิน เพราะเกิดจากการสอดเข็มเข้าไปที่ขาหนีบรอยและอาการจะหายไปได้เอง
4.  ระวังไม่ให้มีแผลเปียกน้ำ หรือซับบริเวณแผลให้แห้งทุกครั้งหลังอาบน้ำ ทำความสะอาดแผลโดยใช้แอลกอฮอล์ และสำลีสะอาด
5. พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ทำงานหนัก การออกกำลังกายที่เหมาะสม คือการเดิน
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงจากไขมันสัตว์ น้ำมันหมู น้ำมันมะพร้าว อาหารผัด ทอดหรือกะทิ เนื่องจากมีไขมันอิ่มตัวสูง
7. รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ อย่าหยุดยาเอง สังเกตอาการผิดปรกติของตนเอง หากมีอาการแน่นหน้าอก รีบมาพบแพทย์
8. มารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอตามนัด

วิธีการเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนรับการรักษา
1. ผู้ป่วยและญาติรับฟังการอธิบายจากแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่และเซ็นยินยอมรับการรักษา
2. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนทำ
3. นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยอาจใช้ยาคลายเครียดที่แพทย์จัดให้
4. ท่านจะได้รับการทำความสะอาดและโกนขนข้อมือหรือขาหนีบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรักษา

ที่มา ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรคหัวใจอื่นๆ ที่พบบ่อย

โรคลิ้นหัวใจ (Heart Valve Disease)

ได้แก่ ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ หัวใจทำงานผิดปกติ เกิดหัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ เกิดได้ในทุกวัย สาเหตุอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พันธุกรรม หินปูนที่ลิ้นหัวใจ หรือการเสี่อมสภาพ ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ จะมีอาการเหนื่อยง่าย ใจสั่น เจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด เสียงแหบ หรือเกิดอัมพาต การรักษาได้แก่ การใช้ยาตามอาการ การขยายลิ้นหัวใจกรณีลิ้นหัใจตีบ และการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhyrhmia)

เป็นภาวะที่หัวใจเต้นเร็วหรือช้าเกินไป เนื่องจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติ ทำให้การสูบฉีดเลือดไม่มีประะสิทธิภาพ และเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ มีสาเหตุหลายปัจจัยเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ เบาหวาน ผู้ป่วยมักมีอาการใจสั่น เจ็บหน้าอก หอบ เหงื่อออก หน้ามืด การรักษาหัวใจเต้นช้าผิดปกติ มักใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ส่วนกรณีเต้นเร็วผิดปกติ มีทั้งการใช้ยา การช็อคหัวใจ จี้กล้ามเนื้อหัวใจ ฝังเครื่องกระตุกหัวใจ จนถึงการผ่าตัด

 

อัลบั้มภาพ