คำแนะนำ

img

ใช้ยาไม่ระวัง อาจพังทั้งร่าง

ผลข้างเคียงและข้อห้ามการใช้ยาเอ็นเสด(NSAIDs)

(อินโฟกราฟฟิค ท้ายบทความ)

ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) คือ ยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ ใช้ในการแก้ปวดระดับปานกลางขึ้นไป

ผลของยาเอ็นเสดต่อไต

1.ความดันโลหิตสูงและบวม ทำให้เกิดการคั่งของเกลือและน้ำในร่างกาย เป็นผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และอาจพบร่วมกับอาการบวมตามร่างกาย อาจสังเกตเห็นการบวมเริ่มต้นที่เท้าหรือขาทั้ง 2 ข้าง

2.ไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง ส่งผลให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตหดตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง หากมีภาวะเสี่ยงอื่นร่วมอาจทำให้เกิดภาวะไตขาดเลือดรุนแรง จนเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามมาได้ หรือหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดไตวายเรื้อรังตามมาได้ ภาวะเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะไตวาย ได้แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคตับแข็ง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ที่มีภาวะร่างกายขาดสารน้ำ

3.ภาวะเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ ส่งผลให้มีการทำงานของไตที่ผิดปกติ คือมีการคั่งของเกลือและน้ำ มีการขับโพแทสเซียมทางไตลดลง จึงอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ ได้แก่ ภาวะระดับโซเดียมในเลือดต่ำ ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง หรือ ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง

ผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นๆ

1.ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายและหลอดเลือดในสมองแตก

2.ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร อาการแสบร้อนกลางอก มีแผลหรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร 

3.ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการหายใจลำบาก ใบหน้าหรือลำคอบวม เยื่อบุหลอดลมบวม จนมีอาการหายใจไม่ออกได้

4.ผลข้างเคียงต่อตับ ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตับ ค่าเอนไซม์ตับสูงผิดปกติ

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตจากการใช้ยากลุ่มเอ็นเสด

1.หลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง

2.ไม่รับประทานยาในขนาดสูงเกินข้อกำหนด

3.ไม่รับประทานยาต่อเนื่องเกิน 10-14 วัน

4.ไม่รับประทานยาร่วมกับยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันกลุ่ม ACEI/ARB หรือยาที่มีพิษต่อไต

5.ดื่มน้ำให้เพียงพอ

คำเตือนในการใช้ยาเอ็นเสด

1.ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน

2.ควรได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ในกรณีของสตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

3.ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาที่อาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ

4.ไม่ควรรับประทานยานี้ติดต่อกันเกิน 10-14 วัน ยกเว้นกรณีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

5.ไม่ควรใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด

6.ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร

7.หากเกิดอาการผิดปกติ ควรรีบหยุดยา แล้วมาพบแพทย์ทันที

อาการที่ควรมาพบแพทย์หลังจากรับประทานยากลุ่มเอ็นเสด

1.อาการเหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ บวมโดยเฉพาะที่ขา 2 ข้าง

2.ปัสสาวะมีฟอง

3.ปัสสาวะออกน้อยลง โดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า 400-500 มิลลิลิตรต่อวัน

4.ปวดศีรษะรุนแรง หรือมีอาการทางระบบประสาท เช่น ตามัว แขนขาอ่อนแรง

5.ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน

6.อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ/ถ่ายเป็นเลือด

อัลบั้มภาพ