กิจกรรม

img

หน่วยแพทย์กองทัพบกร่วมดูแลสุขภาพประชาชน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การถ่ายทอดสดพระราชพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับเหตุการณ์ 1 2

กรมแพทย์ทหารบก และหน่วยแพทย์กองทัพบก ร่วมจัดชุดแพทย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานด้านการแพทย์ต่างๆ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธี ประกอบด้วย การจัดชุดแพทย์ประจำริ้วขบวน และชุดแพทย์เดินเท้า ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร ให้ประชาชน เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยชุดแพทย์ดังกล่าว ประกอบด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และกองพันเสนารักษ์ โดยชุดแพทย์ทั้งหมดได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมริ้วขบวนต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสูงสุดในการปฏิบัติหน้าทีในช่วงพระราชพิธี

คำแนะนำการดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562