กิจกรรม

2 แพทย์ทหาร รับรางวัล “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด“

2 แพทย์ทหาร “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด“ พันเอกดอกเตอร์ ประทิน นาคชื่น หัวหน้ากองผู้ป่วยใน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี และ พันโทนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” จัดโดย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

อัลบั้มภาพ