คำแนะนำ

img

คำแนะนำการดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชน

อินโฟกราฟฟิค คำแนะนำการดูแลสุขภาพฯ ท้ายบทความ

ตามที่รัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จและร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวจำนวนมาก กรมแพทย์ทหารบกจึงมีคำแนะนำด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชน ดังนี้

1.ควรติดตามพยากรณ์อากาศและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางมาร่วมพระราชพิธี 

2.เนื่องจากการเข้าร่วมพระราชพิธี มีโอกาสสัมผัสกับอากาศร้อนเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากความร้อน เช่น การเป็นลมแดด การเพลียจากความร้อนและโรคลมร้อน เป็นต้น จึงขอแนะนำให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 แก้ว ในแต่ละวัน ในช่วงอากาศร้อนจัดควรจิบน้ำเป็นระยะ โดยในบริเวณการจัดพระราชพิธีจะมีน้ำดื่มบริการ และห้องสุขาเคลื่อนที่ กระจายอยู่ในจุดต่างๆ ควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอากาศร้อน เช่น ร่ม หมวก อาจมีผ้าเพื่อใช้ชุบน้ำเช็ดร่างกายเพื่อระบายความร้อน

3.การเดินเท้าเข้าสูบริเวณ อาจเกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ควรหยุดพักหรือนั่งพักเป็นระยะ หรือเตรียมไม้เท้า เก้าอี้พับ เพื่อใช้ในการคลายอาการดังกล่าว

4.ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้พิการหรือผู้มีโรคประจำตัวอื่นๆ ควรพกยาที่ใช้เป็นประจำ และบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวมา และควรมีผู้ดูแลมาด้วย ในกรณีฉุกเฉินแพทย์จะได้ทราบและรักษาท่านได้ทันท่วงทีและเหมาะสมต่อไป 

5.กรณีถ้าท่านเจ็บป่วยที่มีอาการ ไอ จาม ควรมีหน้ากากอนามัยติดมาด้วย 

6.สำหรับผู้ที่มีการเจ็บป่วย ควรแจ้งชุดแพทย์ที่อยู่ใกล้ตัวของท่าน เพื่อทำการปฐมพยาบาล ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมแผนการรักษาพยาบาล และจัดเตรียมสถานที่ในการให้การปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล กระจายอยู่ในจุดต่างๆ สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

กรมแพทย์ทหารบก

อัลบั้มภาพ