คำแนะนำ

img

How to..เรื่อง พายุฤดูร้อน

ข่าวที่เกี่ยวข้องตามลำดับเหตุการณ์ 1 2 3 4 5

อินโฟกราฟฟิค How to เรื่อง พายุฤดูร้อน ท้ายบทความ

พายุฤดร้อน หรือ พายุฟ้าคะนอง (thunderstorm) ในประเทศไทย มักเกิดขึ้นในพื้นที่แถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคกลาง ในช่วงฤดูร้อนก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงขึ้น และลมที่พัดจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เมื่อมีอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีน จะทำให้อากาศสองกระแสกระทบกัน เกิดอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าร่วมด้วย มักมีลมกระโชกแรง และเกิดฝนตกหนักขึ้น และอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย โดยมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ

ก่อนเกิดพายุฤดูร้อน มักลักษณะที่เป็นสัญญาณเตือน ได้แก่ อากาศร้อนติดต่อกันหลายวัน โดยในวันที่จะเกิดพายุฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวยิ่งขึ้นขึ้น ท้องฟ้ามัว ทัศนวิสัยไม่ดี มีเมฆมาก ลมสงบ ช่วงใกล้เกิดพายุฤดูร้อน  ลมจะเริ่มพัดแรงขึ้นในทิศทางใดทางหนึ่ง มีลมกระโชกเป็นครั้งคราว และมีเมฆก่อตัวหนาแน่นอย่างรวดเร็ว เกิดฟ้าแลบและฟ้าคะนองในระยะไกล

ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนเกิดจะขึ้นอยู่กันความแตกต่างกันของอุณหภูมิของอากาศร้อนและอากาศเย็นที่ปะทะกัน โดยอันตรายที่เกิดขึ้นได้ อาทิ ต้นไม่ใหญ่ หรือแผ่นป้ายขนาดใหญ่โค่นล้ม ที่ปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหักพัง กระเบื้องหลังคาหลุดปลิว การเกิดฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า อาจทำให้คนและสัตว์เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หรืออาจได้รับบาดเจ็บจากลูกเห็บที่ตกใส่ การป้องกันอันตรายดังกล่าว คือการเตรียมการล่วงหน้าโดยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับพื้นที่และเวลาที่คาดว่าจะเกิดพายุฤดูร้อน งดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆในช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดพายุฤดูร้อน ตรวจเช็คความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ และตรวจสอบการใช้งานของไฟฉายและอุปกรณ์ฉุกเฉิน

คำแนะนำเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน ควรอยู่ในอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง หรือในรถจนกว่าพายุจะหยุดลง หากไฟฟ้าดับ หรือพบเสาไฟฟ้าหักโค่น หรือสายไฟฟ้าหล่นพาดควรรีบแจ้งสาขาของการไฟฟ้าในพื้นที่ หรือสถานีตำรวจ หากอยู่ในรถที่มีสายไฟฟ้าหล่นพาด ให้รออยู่ในรถ จนกว่าหน่วยงานรับผิดชอบจะมาแก้ไข หากได้ยินเสียฟ้าคะนอง แสดงว่าอยู่ในระยะที่อาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า จึงไม่ควรสัมผัสและออกห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และงดใช้โทรศัพท์ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

กรณีที่อยู่ในที่โล่ง การลดความเสี่ยงของการถูกฟ้าผ่า ให้คุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้า แตไม่ควรนอนราบกับพื้น เนื่องจากพื้นเปียกเป็นสื่อไฟฟ้า ถอดเครื่องประดับโลหะหรือไม่ถือวัตถุที่เป็นโลหะ นอกจากนี้ ควรอยู่ห่างจากบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ขึ้นจากเรือ ออกจากชายหาด หรือที่ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วม

เรียบเรียงจาก

Why do storms occur in summer?

Summer Storm Guide: What you need to know

 

อัลบั้มภาพ